Sứ mệnh


  SỨ MỆNH

  Là những con người có tình yêu to lớn với công nghệ. Thế nhưng một ngày ngồi xuống cùng nhau tán gẫu, chúng tôi nhận ra nếu như công nghệ không ứng dụng được cho đời sống thì ngoài mục đích nghiên cứu và trình diễn thì giá trị mà công nghệ mang lại thực sự gần như vô nghĩa.Chúng tôi cũng nhận thấy, công nghệ không chỉ kết nối với nhau một cách khô khan giữa thuật toán này với một hệ thống kia. Công nghệ phải cần kết nối với con người. Vì vậy, lấy con người làm cốt lõi cùng với câu chuyện tuyển dụng làm nền tảng – GetJob đã ra đời với sứ mệnh tìm lời giải cho những bài toán khó của ngành tuyển dụng và quản lý nhân sự.

  Cùng với GetJob, chúng tôi mong muốn các hệ thống tiên tiến có thể thay thế các hệ thống truyền thống trong ngành tuyển dụng, cải tiến và xử lý hiệu quả nguồn cung cấp – yêu cầu lao động. Từ đó tạo ra những giá trị cho đời sống nói chung và thị trường lao động nói riêng.

  GetJob
  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GETJOB

  Hướng dẫn sử dụng App

  Xem thêm

  Hướng dẫn sử dụng Portal

  Xem thêm