THOẢ THUẬN SỬ DỤNG

THOẢ THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TMĐT VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI MUA

TẠI SÀN GIAO DỊCH TMĐT GETJOB   

XÉT RẰNG:

 1. Khách hàng là một pháp nhân được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam, Khách hàng có nhu cầu tìm kiếm một đối tác có khả năng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mà tại đó Khách hàng có thể tìm kiếm Bên cung ứng dịch vụ việc làm theo yêu cầu của Khách hàng;
 2. Techseed là chủ sở hữu và có đủ khả năng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Ứng dụng di động GetJob theo nội dung hợp đồng này. 

          DO VẬY, sau khi cân nhắc và bàn bạc trên cơ sở tự do, thiện chí, Hai Bên đồng ý ký kết Hợp đồng với các điều kiện và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC

          Techseed sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho Khách hàng với các điều khoản, điều kiện sau:

 • Công việc

          Ứng dụng di động GetJob là ứng dụng cho phép Khách hàng có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán dịch vụ làm việc trên đó.

          Khách hàng được cấp tài khoản truy cập hệ thống để sử dụng dịch vụ của Techseed tại website: https://portal.getjob.vn/ (Sau đây gọi là “Dịch vụ”), bao gồm:

          + Đặt mua, yêu cầu dịch vụ, tìm kiếm bên có khả năng cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu của Khách hàng (sau đây còn được gọi là “Người bán”);

          + Quản lý nhân lực thực hiện công việc theo yêu cầu bằng các chức năng giám sát thời gian làm việc của Bên cung cấp dịch vụ thông qua lưu trữ về thời gian cung ứng dịch vụ, thời gian tạm ngừng, thời gian hoàn tất công việc; 

          + Đánh giá dịch vụ được cung cấp bởi Bên cung cấp dịch vụ;

          + Chức năng báo cáo về số lượng dịch vụ cũng như chi phí nhân lực một cách có hệ thống theo ngày/ tuần/ tháng/ năm.

          Đồng thời, Techseed sẽ thực hiện chi trả thù lao dịch vụ cho Bên cung cấp dịch vụ thay mặt Khách hàng, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác. Chi phí thù lao mà Khách hàng phải trả sau khi sử dụng dịch vụ do Bên cung cấp dịch vụ thực hiện là chi phí thực nhận của Bên cung cấp dịch vụ, không bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí khác theo quy định pháp luật.

 • Thời gian thực hiện:
 • Chất lượng

          Techseed luôn luôn nỗ lực cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Khách hàng không thể tham gia đặt hàng dịch vụ làm việc được thì Khách hàng thông báo ngay bằng email: info@getjob.vn. Công ty sẽ nỗ lực khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho Khách hàng.

          Công ty cung cấp cho Khách hàng giải pháp cho các trường hợp cấp thiết bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

          – Đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định;

          – Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân mà Khách hàng chưa tìm kiếm được ngay trong một thời gian ngắn;

          – Có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

2.1. Giá trị hợp đồng 

          Khách hàng đồng ý mua Dịch vụ để đăng tải yêu cầu làm việc tại Ứng dụng di động GetJob và Công ty đồng ý cung cấp Dịch vụ theo quy định tại Khoản 1.1 Điều 1 Hợp đồng này với giá trị như Phụ lục đính kèm.

Giá trị Hợp đồng bao gồm phí Dịch vụ của Techseed và thuế GTGT, không bao gồm chi phí thù lao làm việc mà Khách hàng phải chi trả cho Bên cung cấp dịch vụ theo yêu cầu đặt mua tại Ứng dụng di động và các phí, lệ phí, thuế khác theo quy định pháp luật.

          Khách hàng thừa nhận và đồng ý việc khấu trừ các khoản thuế áp dụng từ số tiền mua dịch vụ (nếu có). 

2.2. Phương thức thanh toán

2.2.1. Thời hạn thanh toán:

          Khách hàng đồng ý thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ của Techseed theo quy định tại Phụ lục đính kèm.

2.2.2. Hình thức thanh toán:

 •  Thanh toán tiền mặt: Là hình thức thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại Công ty.
 •  Thanh toán chuyển khoản: Là hình thức thanh toán cho Techseed bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo thông tin sau:

          – Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Techseed

          – Tên ngân hàng : Ngân hàng TMCP Á Châu 

          – Chi nhánh : Chi nhánh Sài Gòn, Phòng giao dịch Đa Kao

          – Số tài khoản : 168098

          – Swift code : ASCBVNVX

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Techseed

          Quyền và nghĩa vụ của Techseed theo Quy chế hoạt động được công bố và cập nhật tại website: https://getjob.vn/.

          Thay mặt Khách hàng tại Ứng dụng di động GetJob thanh toán thù lao dịch vụ làm việc mà Người bán tại Ứng dụng di động GetJob đã thực hiện như sau:

          Thời gian thanh toán

          Đối với đơn đặt hàng làm việc đơn lẻ, không lặp lại: Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi hoàn tất cung ứng dịch vụ theo yêu cầu;

          Đối với đơn đặt hàng làm việc trong nhiều ngày: Thanh toán 80% thù lao vào mỗi cuối tuần. Phần còn lại sẽ thanh toán vào tuần cuối cùng của chuỗi công việc.

          Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, lễ, tết sẽ lùi tới ngày làm việc kế tiếp gần nhất.

3.2. Quyền và trách nhiệm của Khách hàng tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob

          Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng theo Quy chế hoạt động được công bố và cập nhật tại website: https://getjob.vn/. Bằng việc truy cập, sử dụng dịch vụ tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob, Khách hàng xác nhận đã hiểu rõ các chính sách của Techseed và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây, cũng như bất kỳ các điều chỉnh liên quan và chấp nhận rằng sẽ chịu sự điều chỉnh của những điều khoản này.

          Khách hàng có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho Bên cung cấp dịch vụ biết nội quy lao động và các quy chế khác của Khách hàng trước khi tiến hành dịch vụ làm việc.

          Khách hàng cam kết thực hiện nghiêm túc các điều kiện dịch vụ/công việc bao gồm nhưng không giới hạn như: Địa điểm làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng Dịch vụ, nội dung cụ thể của Dịch vụ, yêu cầu cụ thể đối với Bên cung cấp dịch vụ; Thời hạn sử dụng Dịch vụ; thời gian bắt đầu làm việc của Bên cung cấp dịch vụ; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động tại nơi Bên cung cấp dịch vụ thực hiện công việc cho Khách hàng (nếu có).

          Khách hàng cam kết thực hiện nghiêm túc khai báo y tế trên “Hệ thống khai báo y tế điện tử” trước khi giao dịch nhằm phục vụ truy vết, điều tra dịch tễ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuân thủ các quyết định của Bộ Y Tế, công văn của Ủy ban nhân dân các cấp (nếu có) về việc phòng chống dịch bệnh (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn về việc thực hiện: 

 • Khai báo di chuyển nội địa tại website: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn;
 • Ứng dụng VHD (VietNam Health Decleration) và tokhaiyte.vn (Bắt buộc);
 • Ứng dụng Bluezone: Bluezone cho phép ghi nhận các tiếp xúc gần giữa các điện thoại di động thông minh cùng cài đặt và sử dụng Bluezone.
 • Ứng dụng NCOVI: Ứng dụng NCOVI cho phép người dân thực hiện khai báo y tế toàn dân, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày (tự nguyện); ghi nhận người đến, người đi tại các địa điểm công cộng.
 • Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”.

ĐIỀU 4: LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU

          4.1. Bất kỳ tài liệu nào được Khách hàng chuẩn bị để phục vụ cho lợi ích của Techseed và ngay lập tức trở thành tài sản của Công ty. Các tài liệu đó được lưu trữ tại kho của Khách hàng thay cho Công ty cho đến lần vận chuyển cuối cùng cho Techseed. Khách hàng có thể giữ lại bản sao của tất cả hồ sơ liên quan đến dịch vụ để phục vụ cho việc tư vấn cho Công ty trong tương lai (nếu có).

          4.2. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm trong việc sở hữu, lưu trữ, bảo quản và tuân thủ tất cả các giấy phép cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến việc vận hành và mua dịch vụ của Bên cung cấp dịch vụ (nếu có). 

ĐIỀU 5: TRAO ĐỔI THÔNG TIN

          5.1. Phương tiện trao đổi thông tin: Mọi thông báo, đề nghị, yêu cầu thanh toán hoặc thư từ giao dịch,… mà một bên gửi cho bên kia theo Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và gửi đến địa chỉ của Các Bên (được ghi trong Hợp đồng) theo đường bưu điện hoặc đường thư điện tử, trừ khi Các Bên có thông báo bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ.

          5.2. Một Bên được coi là đã nhận thông tin nếu:

 1. Vào ngày gửi nếu gửi bằng thư điện tử;
 2. Vào ngày nhận nếu được giao tận tay có giấy biên nhận;
 3. Vào ngày Bên gửi nhận được bằng chứng xác nhận đã chuyển Fax trong trường hợp chuyển bằng Fax;
 4. Vào ngày nhận nếu được gửi bằng thư hoặc thư bảo đảm.

          Trong trường hợp trên, nếu ngày nhận thư rơi vào thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ của Việt Nam thì các thông tin đó sẽ được xem như Bên kia nhận được vào ngày làm việc tiếp theo.

ĐIỀU 6: BẢO MẬT THÔNG TIN

          Các thông tin liên quan đến Hợp đồng này, đến Techseed, hoặc hoạt động kinh doanh và tổ chức của Techseed và những thông tin nhận được từ Techseed trong quá trình giao kết, thực hiện và ngay cả khi chấm dứt Hợp đồng này hoặc có được bằng cách khác phải được coi là thông tin mật và không được phép tiết lộ và không được phép sử dụng, khai thác phục vụ cho lợi ích của Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi các thông tin đó được khai trước công chúng. Khách hàng có trách nhiệm yêu cầu các công ty liên kết, người lao động, người đại diện hoặc các nhân viên khác của mình tuân theo quy định bảo mật này trước, trong và sau khi Hợp đồng chấm dứt. 

ĐIỀU 7: PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

7.1. Phạt vi phạm

          Trừ khi có thỏa thuận khác giữa Các Bên và trường hợp sự kiện bất khả kháng, Các Bên sẽ chịu phạt vi phạm bằng 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm đối với bất kỳ vi phạm nào trong Hợp đồng này. Trường hợp không xác định được giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm, Hai bên sẽ cũng thỏa thuận về mức phạt phù hợp.

7.2. Bồi thường thiệt hại

          Nếu việc Các bên không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm ghi trong Hợp đồng này dẫn đến thiệt hại về kinh tế cho các bên thì phải chịu bồi thường giá trị thiệt hại đó.

ĐIỀU 8: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

          8.1. Bất khả kháng là trường hợp xảy ra sau khi hợp đồng có hiệu lực, do những sự kiện có tính chất bất thường xảy ra mà Các Bên không thể lường trước được ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng này, bao gồm cả trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

          Sự kiện bất khả kháng được xem là sự kiện xảy ra mang tính chất khách quan, nằm ngoài tầm kiểm soát của Các Bên bao gồm:

 1. Động đất, bão, lũ lụt, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh, bạo loạn, dịch bệnh bao gồm cả dịch bệnh Covid 19 và các thảm họa khác chưa lường hết được;
 2. Sự thay đổi chính sách pháp luật hoặc sự ngăn cấm của chính quyền;
 3. Trường hợp xảy ra sự cố do lỗi kỹ thuật, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Khách hàng không thể tham gia giao dịch.

          8.2. Khi xảy ra các tình huống bất khả kháng làm cho Khách hàng và/hoặc Techseed không thể thực hiện các cam kết của mình trong Hợp đồng này, thì một trong các bên mà gặp phải tình huống bất khả kháng sẽ thông báo cho bên kia bằng thư điện tử chậm nhất năm (5) ngày kể từ ngày bất khả kháng xảy ra. 

          8.3. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên vi phạm không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này.

          8.4. Việc bên vi phạm không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên còn lại chấm dứt Hợp đồng (trừ trường hợp vượt quá khả năng khắc phục của một bên).

ĐIỀU 9: THAY ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

          9.1. Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng

          Mọi sự thay đổi, bổ sung liên quan đến điều khoản Hợp đồng này và Chính sách sẽ được Techseed gửi thông báo ít nhất 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó và là một phần không tách rời của Hợp đồng.

          Việc Khách hàng tiếp tục truy cập, sử dụng dịch vụ bao gồm cả việc đặt dịch vụ làm việc trên nền tảng, hoặc đồng ý rõ ràng đối với điều đó, sẽ được xem là sự xác nhận và chấp thuận của Khách hàng về việc sửa đổi, bổ sung Chính sách tại website: https://getjob.vn/ và các thỏa thuận khác của Các Bên (nếu có).

          9.2. Chấm dứt Hợp đồng

          Các bên có thể chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp sau:

 1. Các Bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
 2. Các Bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng này;
 3. Một trong Các Bên bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố phá sản, giải thể;
 4. Khi một bên không thực hiện cam kết hoặc các nghĩa vụ nêu trong Hợp đồng này khi không có sự kiện bất khả kháng gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng, với điều kiện là việc không thực hiện đó không được khắc phục kể từ ngày bên vi phạm nhận được thông báo về sự vi phạm Hợp đồng từ Bên còn lại. Sau thời gian trên, bên bị ảnh hưởng bởi vi phạm có quyền thông báo cho bên vi phạm để đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường và/hoặc phạt vi phạm nào.

          9.3. Thanh toán trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng

          Trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, Các Bên có trách nhiệm đối chiếu công nợ, thực hiện việc bồi thường thiệt hại và trả tiền phạt vi phạm (nếu có) theo quy định cụ thể trong điều khoản Hợp đồng này.

          Techseed sẽ hoàn trả lại số tiền ký quỹ còn lại của Khách hàng sau khi cấn trừ đi nghĩa vụ tài chính của Khách hàng đối với chi phí sử dụng dịch vụ của Công ty và chi phí thù lao dịch vụ mà Bên cung cấp dịch vụ đã thực hiện cho Khách hàng.

ĐIỀU 10: KHÔNG CHUYỂN NHƯỢNG

          Không Bên nào được chuyển nhượng Hợp đồng này hoặc bất cứ lợi ích nào phát sinh từ Hợp đồng này cho bên thứ ba mà không có sự phê duyệt, đồng ý trước bằng văn bản của Bên còn lại trừ trường hợp chia, tách, sáp nhập hay hợp nhất công ty, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với điều kiện chủ thể sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi sẽ thực hiện tất cả các điều khoản của Hợp đồng này.

ĐIỀU 11: CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM

          Từng Bên cam đoan và bảo đảm với Bên còn lại trong Hợp đồng này như sau:

          (i) Các Bên có đầy đủ năng lực, quyền hạn và thẩm quyền cần thiết để ký kết và thực hiện Hợp đồng này;

          (ii) Việc thực hiện và tuân thủ các điều khoản của Hợp đồng này không mâu thuẫn với hoặc cấu thành hành vi theo bất kỳ điều khoản nào của:

 • Bất kỳ một thỏa thuận nào đã được ký kết bởi một Bên; hoặc
 • Các giấy phép, chứng nhận thành lập, Điều lệ của Các Bên; hoặc
 • Bất kỳ lệnh, phán quyết, nghị định hoặc quy định nào hoặc bất kỳ sự hạn chế nào mà Bên bị ràng buộc.

          (iii) Các Bên đã tiến hành đầy đủ các thủ tục tham vấn, thông báo, báo cáo và đạt được các chấp thuận, phê duyệt cần thiết cho việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của từng Bên và quy định của Luật Doanh nghiệp;

          (iv) Không có bất kỳ cản trở, cam kết nào có thể hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến hiệu lực Hợp đồng này;

          (v) Trong quá trình đàm phán và ký kết Hợp đồng này, tất cả các thông tin được Các Bên cung cấp là đúng, chính xác và đầy đủ hoặc không gây hiểu lầm quan trọng cho Bên còn lại.

ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN TUÂN THỦ

          12.1. Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ tất cả các luật, điều ước và quy định hiện hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi các luật có liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử, các quy định về chống hối lộ và tham nhũng tại lãnh thổ nơi Khách hàng đặt trụ sở và tại Việt Nam (gọi chung là “Luật và các quy định”).

          12.2. Khách hàng có trách nhiệm và sẽ thực hiện các biện pháp, phương thức hợp lý để đảm bảo nhân viên, cán bộ, nhà thầu phụ, đại lý hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác làm việc hoặc thay mặt Khách hàng thực hiện nghĩa vụ của mình một cách cẩn trọng và siêng năng với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và phù hợp với các Luật và các quy định.

          12.3. Việc tuân thủ điều khoản này của Khách hàng là điều kiện quan trọng để tiếp tục Hợp đồng. Bất kỳ hành vi không đúng đắn, hành vi tham nhũng hoặc bất kỳ vi phạm điều khoản này đều được coi là vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng và Techseed có thể tự mình chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

ĐIỀU 13: LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

          13.1. Hợp đồng và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ, hoặc liên quan đến Hợp đồng, đối tượng của Hợp đồng hoặc việc xác lập (bao gồm các tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) sẽ được diễn giải và điều chỉnh theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

          13.2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có trở ngại phát sinh, phải thông báo kịp thời để hai bên cùng bàn bạc tích cực giải quyết. Trước hết thông qua thương lượng giữa các bên trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tranh chấp. 

          13.3. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn tranh chấp về việc chấm dứt hoặc sửa đổi Hợp đồng sẽ được giải quyết tại tòa án nhân dân có thẩm quyền xét xử.

          13.4. Mọi chi phí liên quan đến quá trình giải quyết tranh chấp bao gồm nhưng không giới hạn chi phí thuê luật sư, lệ phí, chi phí giải quyết tranh chấp sẽ do bên thua chịu.

ĐIỀU 14: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU KHOẢN KHÁC

          14.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý sau khi Hai Bên hoàn tất các nghĩa vụ của mình quy định trong Hợp đồng này, bao gồm cả nghĩa vụ tài chính.

          14.2. Hợp đồng này là sự hiểu biết, ý định và thỏa thuận sau cùng của Các Bên. Hợp đồng này sẽ thay thế tất cả các thỏa thuận, ý định, hứa hẹn, bảo đảm hoặc cam kết nào được thiết lập (dù bằng văn bản hay lời nói) giữa Các Bên trước ngày Hợp đồng này có hiệu lực.

          14.3. Hợp đồng này được lập thành 2 (hai) bản. Mỗi bên giữ 1 (một) bản gốc và có giá trị tương đương. 

 

Bản cập nhật ngày 07/12/2021.