Tag: việc làm ở tphcm

    • CHÚNG TÔI LÀ GETJOB

      NỀN TẢNG KẾT NỐI VIỆC LÀM TỐI ƯU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM. Được phát triển bởi Công ty Cổ phần Techseed, đơn vị được sự ủy quyền độc quyền của Công ty People Centrix tại Singapore toàn quyền khai thác giải pháp ứng dụng kết nối Doanh nghiệp và Người lao động. GetJob là ứng […]