Tag: nganh hot

    • Top 5 ngành hot, dễ xin việc trong năm 2022

      Đại dịch covid-19 kéo dài hơn 2 năm qua đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó phải kể đến những tác động to lớn đến thị trường lao động và nguồn nhân lực. Không ít người lao động mất đi việc làm hay chuyển đổi sang hình […]