Tag: điền quân

  • Youtuber Khương Dừa – Đại diện thương hiệu GetJob

    Trước những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, bạn nghĩ cần làm gì để giúp đỡ họ? Với anh Khương Dừa, GetJob nghĩ rằng có lẽ việc ấy không dừng lại ở từ “nghĩ”, mà anh đã bắt đầu ngay với cuộc hành trình này. Anh đã tìm kiếm và đi đến tận nơi để […]