QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

I. Nguyên tắc chung

          Ứng dụng di động GetJob do Công ty cổ phần Techseed sở hữu và vận hành. Người sử dụng dịch vụ tại ứng dụng này là các thương nhân, tổ chức, cá nhân được Techseed kiểm duyệt và cấp tài khoản sử dụng.

          Công ty cổ phần Techseed được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0316216809 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/3/2020 và ở sau đây được gọi chung là “Công ty”, “Techseed” hoặc “Chúng tôi” tùy ngữ cảnh thích hợp.

           Quy chế sử dụng này áp dụng cho Người sử dụng dịch vụ tại Ứng dụng di động GetJob.

           “Bên cung cấp dịch vụ”, “Cộng tác viên” hoặc “Người bán” là các cá nhân cung cấp dịch vụ làm việc được đăng tải tại Ứng dụng di động GetJob. Techseed sẽ phỏng vấn, kiểm tra thông tin định danh trước khi tài khoản sử dụng của Người bán được kích hoạt chức năng nhận việc tại ứng dụng này. Người bán đăng tải thông tin, hồ sơ kinh nghiệm giới thiệu về năng lực của mình, và được quyền chọn các việc làm phù hợp.

           Việc cung cấp dịch vụ làm việc của Người bán sẽ do chính Người bán thực hiện, tự chịu trách nhiệm và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

           “Bên sử dụng dịch vụ”, “Khách hàng” hoặc “Người mua” là đơn vị hoặc cá nhân trực tiếp có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm việc, tìm kiếm Bên cung cấp dịch vụ, hướng dẫn triển khai công việc, và thanh toán chi phí thù lao cho Bên cung cấp dịch vụ và phí dịch vụ sử dụng Ứng dụng di động GetJob như đã thỏa thuận giữa các bên.

           “Thương nhân, tổ chức, cá nhân” tham gia sử dụng dịch vụ tại Ứng dụng di động GetJob và ở sau đây sẽ gọi chung là Người sử dụng, được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán/cung cấp dịch vụ làm việc và không trái với Quy chế hoạt động này, các thỏa thuận khác của các bên (nếu có) và quy định của pháp luật.

           Dịch vụ làm việc được các bên thỏa thuận cung cấp phải phù hợp quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm cung cấp, cấm quảng cáo.

           Hoạt động sử dụng, cung cấp dịch vụ việc làm tại Ứng dụng di động GetJob phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Techseed và Người sử dụng.

           Người sử dụng khi tham gia sử dụng dịch vụ tại Ứng dụng di động GetJob phải tìm hiểm trách nhiệm của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này.

II. Quy định chung

           Tên gọi ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: GetJob

          Ứng dụng di động GetJob do Công ty cổ phần Techseed quản lý, vận hành và phát triển.

          Định nghĩa chung Người bán (Bên cung cấp dịch vụ): là cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ làm việc bằng cách đăng ký sử dụng dịch vụ tại Ứng dụng di động GetJob. 

          Người mua (Khách hàng): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm việc, tiến hành đăng tải đơn đặt hàng dịch vụ làm việc sau khi ký hợp đồng dịch vụ với Techseed. 

          Dịch vụ làm việc là yêu cầu công việc cụ thể do Người mua đề ra và được thực hiện bởi Người bán.

          Người sử dụng bao gồm Người bán và Người mua.

          Tài Khoản Sử Dụng bao gồm tên đăng nhập (User) và mật khẩu (Password) mà Người sử dụng tạo được khi đăng ký sử dụng dịch vụ của Techseed.Người sử dụng đăng ký sử dụng Ứng dụng di động GetJob hiểu rằng:

           – Người sử dụng có Tài Khoản Sử Dụng và được quyền quản lý toàn bộ thông tin tài khoản của mình. Khi đăng ký, Người sử dụng phải cung cấp thông tin định danh. Techseed sẽ kiểm duyệt và ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ Ứng dụng di động GetJob với Người sử dụng.

           – Người mua có thể đặt mua dịch vụ làm việc và sử dụng dịch vụ làm việc của Người bán theo đúng giá cả và thỏa thuận của các bên. 

III. Quy trình giao dịch

      1. Quy trình dành cho Người mua- Khách hàng 

           Người mua có thể đặt mua dịch vụ làm việc tại Ứng dụng di động GetJob bằng cách ký hợp đồng với Techseed, sau khi hợp đồng được ký kết, Khách hàng sẽ được cấp một tài khoản để truy cập vào hệ thống Portal tại website portal.getjob.vn

           Người mua tiến hành đặt mua dịch vụ làm việc theo các trường thông tin bắt buộc thông qua website portal.getjob.vn. Người mua cần thực hiện tuần tự các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Portal tại website portal.getjob.vn với thông tin đã được cung cấp gồm email và mật khẩu để đăng nhập hệ thống (Hình 1).  

           Lưu ý: Người mua chưa có tài khoản trên hệ thống vui lòng liên hệ đến bộ phận chăm sóc khách hàng Techseed bằng số điện thoại hoặc email để được hỗ trợ.

Hình 1

 

 • Bước 2: Hoàn tất thông tin, hồ sơ sơ bộ của Người mua trên hệ thống trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ Sàn giao dịch TMĐT GetJob, bao gồm các thông tin sau: Tên; Họ; Chức vụ; External ID; Email; Số điện thoại (Hình 2).

           Người mua nên xác thực email và số điện thoại để tăng bảo mật thông tin.

Hình 2

 

 • Bước 3: Khi Người mua cần đặt mua dịch vụ việc làm. Tại mục “Yêu cầu công việc”, Khách hàng chọn mục “Đăng việc mới” và điền đầy đủ thông tin hệ thống yêu cầu và chọn “Đăng việc” để hoàn tất đăng tải (Hình 3). Thông tin yêu cầu để Tạo công việc mới bao gồm:

           – Nội dung công việc: Tên công việc, Phân loại công việc, Mô tả;

           – Địa điểm làm việc;

           – Người lao động: Số lượng người làm việc;

           – Thời gian: Thời gian bắt đầu (Ngày/Giờ cụ thể); thời gian làm việc ước tính, công việc không lặp lại hoặc công việc lặp lại hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng/ngày làm việc thứ 2- thứ 6/ cuối tuần- thứ bảy, chủ nhật/ tùy chọn;

           – Thù lao: Trả mỗi người (Ví dụ: 70,000 VND/Người); Mô tả thanh toán.

          Hình 3

            Lưu ý: 

           Trường hợp, Người mua cần kiểm tra lại thông tin yêu cầu đặt mua dịch vụ làm việc đã nhập, Người mua chọn mục “Tạo bản nháp” (Hình 3). Người mua có thể chỉnh sửa một hoặc nhiều lần nội dung công việc này bằng cách ấn vào mục “Chỉnh sửa” (Hình 4). Sau khi đã hoàn tất chỉnh sửa, Người mua có thể chọn “Cập nhật chỉnh sửa” để tiếp tục ở chế độ đăng nháp hoặc chọn “Đăng việc” để hoàn tất đăng tải (Hình 5).

Hình 4

 

Hình 5

 

 • Bước 4: Dịch vụ làm việc đã đăng thành công bởi Người mua, có sự giám sát bởi Techseed, trạng thái của yêu cầu công việc này sẽ chuyển từ trạng thái “Đã đăng” sang trạng thái “Đang tìm người” (Hình 6).

         Lưu ý:

         Techseed sẽ có cơ chế kiểm soát những tin bài được đăng tải. Tất cả các bài vi phạm sẽ bị xóa. Nếu Người sử dụng tái phạm nhiều lần sẽ bị khóa tài khoản.

 

Hình 6

 • Bước 5: Người mua có thể đối soát, quản lý, kiểm tra tiến độ cung ứng dịch vụ làm việc của Người bán thông qua trạng thái làm việc của Người gồm: “Đang làm việc”; “Tạm dừng”; “Đã hoàn thành”. Người mua sẽ bấm “Duyệt” để xác nhận việc hoàn tất công việc được cung cấp và nhận xét Người bán (Hình 7, Hình 8, Hình 9).

Hình 7

 

 • Bước 6: Người mua sẽ tiến hành thanh toán chi phí thù lao dịch vụ của Người bán và phí dịch vụ TMĐT cho Techseed theo thỏa thuận.

      2. Quy trình dành cho Người bán – Bên cung cấp dịch vụ – Cộng tác viên – Workder tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob

           Để tham gia vào cung ứng dịch vụ làm việc tại Ứng dụng di động GetJob, Bên cung cấp dịch vụ phải tải Ứng dụng di động này tại đường dẫn sau: 

 1. Hệ điều hành iOS: https://apps.apple.com/vn/app/getjob/id1556009428?l=vi
 2. Hệ điều hành Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.peoplecentrix.getjob

           Bên cung cấp dịch vụ – Người bán cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tạo tài khoản sử dụng tại Ứng dụng di động GetJob

           – Chọn “Đăng ký” >> Sau khi đọc và hiểu rõ Thỏa thuận sử dụng thì Người bán chọn vào ô “Đồng ý” và chọn “Xong” để bắt đầu gửi thông tin đăng ký tài khoản (Hình 10).

           – Người bán nhập số điện thoại của mình và nhận mã OTP từ số điện thoại để đăng nhập vào Ứng dụng di động GetJob. Tiếp theo, Người bán tạo mật khẩu để sử dụng cho những lần đăng nhập sau. Người bán có thể nhập mã giới thiệu (nếu có) và ấn “Xong” hoặc chọn ô “Bỏ qua”. Cuối cùng, chọn “Đi đến trang cá nhân” để hoàn thiện hồ sơ đăng ký (Hình 11).

           – Người bán nhập thông tin của mình theo mẫu của hệ thống bằng cách chọn vào ô “Tiếp theo” sau khi đã hoàn thành, bao gồm: Thông tin cá nhân (Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Email; Nơi ở hiện tại/ địa chỉ tạm trú) (Hình 12).

           – Hệ thống sẽ yêu cầu Người bán thực hiện việc cung cấp ảnh chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, bao gồm cả việc điền thông tin số, ngày cấp, nơi cấp của Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/Hộ chiếu; đồng thời, thực hiện chụp ảnh chân dung của Người bán  (Hình 13).

           – Hoàn thành bước định danh, Người bán sẽ nhận được thông báo từ Ứng dụng di động GetJob về việc đã tiếp nhận Hồ sơ online của Người bán. 

           – GetJob sẽ xét duyệt hồ sơ của Người bán và gửi thông báo về việc hồ sơ online được duyệt hoặc không được duyệt trong vòng 24 giờ.

 • Bước 2: Người bán sẽ nhận được thông báo về việc nộp hồ sơ bản cứng tại trụ sở công ty trong trường hợp hồ sơ online hợp lệ.
 • Bước 3: Tài khoản của Người bán sẽ được kích hoạt chức năng nhận dịch vụ làm việc được đăng tải bởi Người mua sau khi Hồ sơ bản cứng được duyệt và GetJob phỏng vấn đạt.
 • Bước 4: Dịch vụ đã đăng thành công bởi Người mua, có sự giám sát bởi Techseed sẽ được hiển thị tại mục “Tìm việc” trên Ứng dụng di động GetJob và hiển thị thông báo đến các Người bán (Hình 14). • Bước 5: Sau khi Người bán đọc và hiểu rõ nội dung yêu cầu công việc bao gồm: Tên người mua, nội dung công việc, thù lao dịch vụ, thời gian, địa điểm, ghi chú (nếu có),… Người bán chọn vào công việc đó và ấn “Chọn ngày” để chọn khung giờ mong muốn (nếu có). Như vậy, Người bán hoàn tất nhận việc sau khi ấn chọn “Chấp nhận”. (Hình 15).

          Lưu ý: 

           Người bán đã được Techseed kiểm tra tối thiểu những thông tin sau bằng cách đối chiếu với hồ sơ bản gốc hoặc công chứng chứng thực: Thông tin cá nhân (Họ và tên); Nơi ở hiện tại và địa chỉ thường trú của cá nhân; Mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại và Email; Mật khẩu đăng nhập; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, bao gồm cả việc điền thông tin số, ngày cấp, nơi cấp của Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/Hộ chiếu; hình chân dung.

 • Bước 6: Người bán sẽ thực hiện công việc cho Người mua vào đúng thời gian, địa điểm mà các bên đã thống nhất. Tại địa điểm làm việc, Người bán sẽ ghi nhận thời gian cung cấp dịch vụ làm việc bằng cách ấn chọn “Bắt đầu” , ấn chọn “Tạm dừng” khi giải lao, ấn chọn “Tiếp tục” để tiếp tục thực hiện dịch vụ làm việc và ấn chọn “Kết thúc” sau khi hoàn tất công việc đã nhận (Hình 16, Hình 17).

 


 •  Bước 7: Nhận thù lao công việc do Techseed đại diện Người mua chi trả sau khi Người bán hoàn tất công việc theo thỏa thuận.

      3. Quy trình giao kết hợp đồng giữa các bên

           Mọi thông tin về đơn đặt hàng làm việc đưa lên Ứng dụng di động GetJob trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Techseed tới Người bán.

           Người mua đăng tải đơn đặt hàng dịch vụ làm việc sau khi chọn vào “Đăng việc”, Thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng đã được Người mua gửi đi sẽ được lưu trên hệ thống với đầy đủ các thông tin yêu cầu (Nội dung công việc, Địa điểm làm việc, Số lượng Người lao động, thời gian, Thù lao, …), nội dung này được xem là đề nghị giao kết hợp đồng trong trường hợp Bên mua chỉ rõ tại thông báo đó trách nhiệm của mình trong trường hợp nhận được trả lời chấp nhận. Đồng thời, Người bán (Bên cung ứng dịch vụ) khi ấn “Nhận việc” trên ứng dụng di động GetJob thì đã hiểu rằng Người bán chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn các Đề nghị giao kết hợp đồng của Người mua về mô tả công việc và mức thù lao. Quy trình cụ thể như sau:

           Bước 1: Người mua có nhu cầu sử dụng, tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ làm việc thì sẽ đăng nhập tài khoản tại website https://portal.getjob.vn do Techseed cung cấp và đăng tải yêu cầu dịch vụ làm việc. 

           Bước 2: Trong mục “Yêu cầu công việc”, Người mua chọn mục “Đăng việc mới” và điền đầy đủ thông tin hệ thống yêu cầu, tiến hành như hướng dẫn trên hệ thống và chọn “Đăng việc” để hoàn tất đăng tải đơn đặt hàng dịch vụ làm việc (Hình 18). Thông tin yêu cầu để Tạo công việc mới bao gồm: 

 • Nội dung công việc: Tên công việc, Phân loại công việc, Mô tả;
 • Địa điểm làm việc;
 • Người lao động: Số lượng người làm việc;
 • Thời gian: Thời gian bắt đầu (Ngày/Giờ cụ thể); thời gian làm việc ước tính, công việc không lặp lại hoặc công việc lặp lại hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng/ngày làm việc thứ 2- thứ 6/ cuối tuần- thứ bảy, chủ nhật/ tùy chọn;
 • Thù lao: Trả mỗi người (Ví dụ: 70,000 VND/Người); Mô tả thanh toán.

Hình 18          

 

Lưu ý:            

           Trường hợp, Người mua cần kiểm tra lại thông tin yêu cầu công việc đã nhập, Người mua chọn mục “Tạo bản nháp” (Hình 18). Người mua có thể chỉnh sửa một hoặc nhiều lần bằng cách ấn vào mục “Chỉnh sửa” (Hình 19) khi ở chế độ bản nháp. Sau khi đã hoàn tất chỉnh sửa nội dung, Người mua có thể chọn “Cập nhật chỉnh sửa” để tiếp tục ở chế độ đăng nháp hoặc chọn “Đăng việc” để hoàn tất đăng tải đơn đặt hàng dịch vụ làm việc (Hình 20).

Hình 19

 

Hình 20

Bước 3: Dịch vụ làm việc đã đăng thành công bởi Người mua, có sự giám sát bởi GetJob, sẽ hiển thị thông báo đến Người bán và mục “Tìm việc” trên Ứng dụng di động GetJob (Hình 21).

 • Bước 4: Sau khi Người bán đọc và hiểu rõ nội dung đơn đặt hàng dịch vụ làm việc của Người mua bao gồm: thông tin người mua, nội dung công việc, thù lao dịch vụ, thời gian, địa điểm, ghi chú (nếu có),… Người bán chọn vào công việc phù hợp đó và ấn vào mục “Chọn ngày” để chọn khung giờ mong muốn cung ứng dịch vụ làm việc. Như vậy, Người bán đã hoàn tất nhận việc sau khi ấn chọn “Chấp nhận”. (Hình 22).

      4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

           a) Quy trình xác nhận

           Người mua nhận được Trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của Người bán.

           Người bán chuẩn bị các yếu tố cần thiết để cung ứng dịch vụ làm việc theo thỏa thuận và có mặt đúng giờ tại địa điểm làm việc và ấn “Bắt đầu” tại Ứng dụng di động GetJob để ghi nhận giờ làm.

           Người mua chuẩn bị các điều kiện liên quan để Người bán có thể triển khai dịch vụ làm việc theo yêu cầu.

           b) Quy trình huỷ đơn hàng

           Trong trường hợp Người mua muốn huỷ đơn đặt hàng dịch vụ làm việc đã đăng tải thành công thì ấn vào “Huỷ” ở trang “Chi tiết công việc”

           Đối với Người bán sau khi ấn “Chấp nhận” cung ứng dịch vụ làm việc vì bất kỳ lý do nào bao gồm nhưng không giới hạn: lý do cá nhân,… không thể đến thực hiện cung ứng dịch vụ, Người bán có thể huỷ bằng cách ấn “Thu hồi”

           Thời điểm huỷ đơn hàng dịch vụ làm việc đã chấp nhận bởi Người bán và/hoặc Người mua phải lớn hơn 12 tiếng trước khi công việc diễn ra. Việc huỷ đơn đặt hàng có thể sẽ ảnh hưởng đến đánh giá tín nhiệm của Người bán.

      5. Quy trình đổi bảo hành

           Tùy theo thỏa thuận, khả năng của Người bán mà sẽ có cách thức bảo hành, bảo trì riêng cho từng dịch vụ làm việc đã cung cấp. Vì Ứng dụng di động GetJob là nơi kết nối Người mua  và Người bán nên Techseed không có quy trình bảo hành, bảo trì dịch vụ mà Người bán đã cung cấp.

           Mọi chi tiết và thắc mắc vui lòng gửi đến email để được hỗ trợ: info@getjob.vn.

     6. Chính sách hoàn trả dịch vụ và hoàn tiền

           Trường hợp, Người mua và Người bán có thỏa thuận về việc đổi trả thì Techseed sẽ hỗ trợ để được đổi trả dịch vụ (nếu có).

           Trường hợp, Người bán không thể đảm bảo thực hiện theo đúng đơn đặt hàng dịch vụ làm việc theo thỏa thuận với Người mua, vui lòng báo ngay cho Techseed qua thông tin bên dưới:

 • Email : info@getjob.vn
 • Hotline : 1800 88 86 88

           Thời gian hỗ trợ Người mua trong trường hợp khiếu nại về việc đổi trả dịch vụ: 48 tiếng kể từ thời điểm Người mua biết hoặc phải biết được về việc Người bán không cung cấp và/hoặc không đủ khả năng và/hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan để cung cấp dịch vụ làm việc theo thỏa thuận.

           Lý do chấp nhận để đổi trả dịch vụ: Người bán không cung cấp và/hoặc không đủ khả năng và/hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan để cung cấp Dịch vụ làm việc được đăng tải.

           Quy trình trả/đổi dịch vụ:

           Bước 1: Người mua gửi yêu cầu thay thế/đổi dịch vụ đến Techseed tới:

 • Email : info@getjob.vn
 • Hotline : 1800 88 86 88.

           Bước 2: Techseed sẽ kiểm tra nội dung thông tin và thông báo đến Người mua.

           Bước 3: Techseed xác nhận thông tin, thông báo đến Người mua và tiến hành cung cấp dịch vụ làm việc thay thế (nếu có thể).

           Tùy theo loại dịch vụ làm việc cụ thể, quy trình này có thể cần 1-3 ngày làm việc. Dịch vụ thay thế có thể được thực hiện trong khoảng thời gian 1-7 ngày làm việc.

           Hoàn trả lại tiền trong trường hợp Người mua đã bị cấn trừ phí sử dụng dịch vụ

           Khi lỗi thuộc về Người bán không cung cấp và/hoặc không đủ khả năng và/hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan để cung ứng dịch vụ làm việc cho Người mua và nếu không có dịch vụ làm việc thay thế hoặc Người mua không đồng ý với việc thay đổi này, Techseed sẽ hủy đơn đặt hàng dịch vụ làm việc này.

           Hình thức hoàn tiền: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

           Thời gian hoàn tiền: có thể từ 1-7 ngày làm việc tùy thuộc vào loại dịch vụ làm việc.

      7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

           Techseed tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người sử dụng. Người sử dụng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. 

           Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Techseed khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Trường hợp xác định lỗi thuộc về Người bán thì Người bán có trách nhiệm bồi thường cho Người mua.

           Techseed sẽ xử lý khiếu nại và cung cấp thông tin trong trường hợp cần thiết.

           Quy trình hỗ trợ giải quyết tranh chấp khiếu nại như sau:

           Bước 1: Người sử dụng khiếu nại bằng cách thực hiện một trong các bước sau:

 • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@getjob.vn hoặc;
 • Gọi điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng miễn phí của GetJob: 1800 88 86 88 hoặc;
 • Gửi thư khiếu nại đến địa chỉ: Công Ty Cổ phần Techseed, 175 Phan Chu Trinh, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

           Bước 2: Techseed sẽ tiếp nhận khiếu nại và liên hệ làm rõ yêu cầu của Người mua trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại về vụ việc. Công ty có thể yêu cầu Người mua và/hoặc Người bán cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến dịch vụ đã cung cấp để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

           Bước 3: Tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận, Techseed sẽ có những biện pháp cụ thể để giải quyết và gửi thông báo này đến các bên liên quan. 

           Trong trường hợp đã nỗ lực giải quyết nhưng vụ việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Techseed, Công ty sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

           Một trong hai bên Người mua và Người bán sẽ có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

           Techseed có quyền thực hiện các biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ thông tin về hồ sơ năng lực của bên vi phạm.

IV. Quy trình thanh toán

1. Thanh toán giữa Người mua và Người bán tại Ứng dụng di động GetJob

           Người bán đã hoàn tất cung ứng dịch vụ làm việc và Người mua ấn “Đã duyệt”; hoặc sau 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất đơn hàng làm việc theo giao kết giữa các bên mà Người mua không có khiếu nại về dịch vụ làm việc của Người bán, Techseed sẽ tiến hành thanh toán thù lao dịch vụ làm việc cho Người bán.

         Thời gian thanh toán:

 • Đối với đơn đặt hàng làm việc đơn lẻ, không lặp lại: Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi hoàn tất cung ứng dịch vụ theo yêu cầu;
 • Đối với đơn đặt hàng làm việc trong nhiều ngày: Thanh toán 80% thù lao vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Phần còn lại sẽ thanh toán vào tuần cuối cùng của chuỗi công việc.

           Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, lễ, tết sẽ lùi tới ngày làm việc kế tiếp gần nhất.

           Hình thức thanh toán:

           – Thanh toán tiền mặt: Là hình thức thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở Techseed.

           – Thanh toán chuyển khoản: Là hình thức thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo thông tin mà Người bán tại Ứng dụng di động GetJob đã cung cấp. 

2. Thanh toán giữa Người mua và Techseed

           Người mua sẽ thực hiện thanh toán chi phí gồm:

 • Chi phí thù lao cho đơn đặt hàng làm việc mà Người bán đã cung ứng; 
 • Phí sử dụng dịch vụ mà Techseed đã cung cấp cho Người mua.

           Quy định hình thức, chu kỳ, và thời hạn thanh toán sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng giữa hai bên kí kết. 

           Hình thức thanh toán

 • Thanh toán chuyển khoản: cho Techseed bằng cách chuyển khoản theo thông tin sau

           – Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Techseed

           – Tên ngân hàng : Ngân hàng TMCP Á Châu 

           – Chi nhánh : Chi nhánh Sài Gòn, Phòng giao dịch Đa Kao

           – Số tài khoản : 168098

           – Swift code : ASCBVNVX

 • Thanh toán tiền mặt: Là hình thức thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở Techseed.

3. Thanh toán giữa Người bán và GetJob

           Miễn phí, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận cụ thể khác.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

           Techseed áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin (gồm thông tin Người bán, Người mua, Đơn hàng dịch vụ làm việc và các thông tin khác được các bên cung cấp) và hạn chế tối đa các rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công. 

           Người bán phải cung cấp thông tin đầy đủ bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, email, Mã số thuế cá nhân của cá nhân; chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu khi đăng ký bán hàng trên Ứng dụng di động GetJob  và chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin này. Techseed sẽ đánh giá năng lực làm việc của Người bán dựa vào các thông tin trên.

           Người bán phải đảm bảo tất cả các dịch vụ làm việc cung cấp là đúng chất lượng mô tả.

           Người mua không nên cung cấp thông tin thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Techseed không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Người mua có thể gánh chịu trong việc Người mua trao đổi, cung cấp thông tin thanh toán như vậy.

           Người mua, Người bán tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập hệ thống. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

           Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

VI. Chính sách Bảo vệ thông tin Người sử dụng

           Techseed ngăn chặn việc truy cập trái phép và sử dụng thông tin Người sử dụng bằng những quy trình an toàn và rào cản về mặt kỹ thuật cũng như cơ sở vật chất, nhằm bảo vệ thông tin Người sử dụng đã cung cấp, nội dung chính sách bảo vệ thông tin cụ thể như sau:

1. Mục đích và phạm vi thu thập

           Techseed sẽ sử dụng thông tin Người sử dụng cung cấp để, cung cấp các dịch vụ và thông tin thông qua Sàn giao dịch TMĐT GetJob, cùng những điều khác Người sử dụng yêu cầu. Ngoài ra, Techseed sẽ sử dụng những thông tin đó để quản lý tài khoản; cải tiến giao diện và/hoặc nội dung của Sàn giao dịch TMĐT GetJob và tùy chỉnh chúng cho Người sử dụng; nhận ra những người truy cập Ứng dụng di động GetJob; gửi Người sử dụng những thông tin Sàn giao dịch TMĐT GetJob nghĩ sẽ hữu ích hoặc Người sử dụng yêu cầu từ Sàn giao dịch TMĐT GetJob, bao gồm những thông tin về công việc đang tìm người làm, Cộng tác viên đang có nhu cầu tìm việc của Sàn giao dịch TMĐT GetJob nếu Người sử dụng không từ chối liên lạc vì những mục đích này. Khi nhận được sự đồng ý của Người sử dụng. Nếu Người sử dụng không muốn nhận những thông tin Sàn giao dịch TMĐT GetJob cung cấp, Người sử dụng có thể từ chối bất kỳ lúc nào.

           Phạm vi thu thập thông tin:           

           Để giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh và nhằm liên hệ, xác nhận, đảm bảo quyền lợi cho Người sử dụng, khi đăng ký mở tài khoản phải cung cấp một số thông tin cần thiết (“Thông Tin Khách Hàng”) bao gồm: 

           – Với Người bán – Cộng tác viên: Họ và tên; Nơi ở hiện tại và địa chỉ thường trú của cá nhân; Mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại và Email; Mật khẩu đăng nhập; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu và các thông tin cá nhân liên quan tới hoạt động tìm việc làm.

           – Với Người mua – Khách hàng: Tên doanh nghiệp, Số, ngày cấp và nơi cấp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Địa chỉ làm việc, Email liên hệ, SĐT liên hệ và các thông tin khác liên quan tới hoạt động tuyển dụng. 

           Nếu Người sử dụng chọn cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT GetJob thông tin cá nhân, bạn đã bằng lòng với việc chuyển tiếp và lưu trữ những thông tin đó trên máy chủ của Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

           Techseed sử dụng thông tin Người sử dụng cung cấp để:

           Cung cấp thông tin các dịch vụ và hỗ trợ sử dụng đến Người sử dụng;

           Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người sử dụng và Techseed;

           Để thông báo cho Người sử dụng về các bản cập nhật Ứng dụng di động GetJob hoặc các thay đổi đối với dịch vụ được cung cấp, gửi tin nhắn và gọi quảng cáo về dịch vụ;

           Để cung cấp cho các Bên thứ ba như đại lý, đối tác, nhà cung cấp và các bên hợp tác thương mại khi được sự cho phép sử dụng thông tin này của Người sử dụng; Việc này có thể bao gồm cả việc cho phép Bên thứ ba được giới thiệu, tiếp thị, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm dịch vụ;

           Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Người sử dụng, các hoạt động giả mạo Người sử dụng và chống hành vi có hại, phát hiện và ngăn chặn spam cũng như các trải nghiệm tiêu cực khác, duy trì tính toàn vẹn, đồng thời cải thiện độ an toàn và tính bảo mật;

           Liên lạc và giải quyết với Người sử dụng trong những trường hợp đặc biệt;

           Không sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Ứng dụng di động GetJob;

           Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền: Techseed sẽ xem xét và có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Người sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền (Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra,… liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó). 

           Các trường hợp sử dụng thông tin Người sử dụng khác theo quy định pháp luật (nếu có).

3. Thời gian lưu trữ thông tin

           Dữ liệu cá nhân của Người sử dụng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người sử dụng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ Sàn giao dịch TMĐT GetJob theo quy định pháp luật.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin cá nhân

           Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Người sử dụng thuộc một trong những trường hợp sau:

           (i) Nhân viên của Công Ty;

           (ii) Người sử dụng dịch vụ của Công Ty;

           (iii) Bên thứ ba theo ủy quền của Công ty để thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của Người sử dụng (nếu có);

           (iv) Các trường hợp tiếp cận khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để Người sử dụng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến mình 

           Người sử dụng có thể đến trực tiếp trụ sở hoặc liên hệ đến địa chỉ email hoặc điện thoại:

           – Công ty Cổ phần Techseed.

           – Trụ sở chính : 175 Phan Chu Trinh, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

           – Email : info@getjob.vn

           – Điện thoại :1800 88 86 88

6. Phương tiện và công cụ để Người sử dụng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

           Người sử dụng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chọn thanh công cụ quản lý cài đặt, hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu nhanh chóng sau đó hoặc yêu cầu Techseed thực hiện việc này nếu Người sử dụng có căn cứ chỉ ra rằng thông tin đang có là không chính xác.

           Người sử dụng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Techseed. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác nhận nội dung phản ánh, trả lời lý do và hướng dẫn Người sử dụng chỉnh sửa, cập nhật, khôi phục và bảo mật lại thông tin (nếu có).

           Địa chỉ email tiếp nhận thông tin khiếu nại: info@getjob.vn.

           Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân Người sử dụng là 15 ngày làm việc.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Người sử dụng

           Thông tin của Người sử dụng được Techseed cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Người sử dụng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

           Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin của Người sử dụng khi không có sự cho phép đồng ý từ Người sử dụng.

           Thông Tin Cá Nhân mà Công Ty thu thập từ Người sử dụng có thể được lưu trữ tại, chuyển giao cho, hoặc xử lý bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Techseed sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi hợp lý để bảo đảm rằng tất cả các bên cung cấp dịch vụ thứ ba đó thực hiện mức độ bảo mật tương đương với các cam kết theo Chính sách Bảo vệ thông tin.

           Thông tin cá nhân của Người sử dụng cũng có thể được lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia Người sử dụng đang cư trú bởi các nhân viên làm việc cho Công Ty ở các quốc gia khác hoặc bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba, nhà cung cấp, nhà thầu hoặc đơn vị liên kết của Công Ty, trong phạm vi được cho phép, đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo và tuân thủ theo quy định pháp luật. Trong trường hợp đó, Công Ty sẽ bảo đảm rằng Thông Tin Cá Nhân của Người sử dụng đó vẫn có mức độ bảo mật tương đương với yêu cầu theo pháp luật của quốc gia Người sử dụng đang cư trú (và, trong mọi trường hợp, phù hợp với các cam kết của chúng tôi trong Chính sách bảo vệ thông tin).

           Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu thành viên, Techseed sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người sử dụng được biết.

           Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người sử dụng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 (nếu có).

           Người sử dụng khi đăng ký, phải cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan theo yêu cầu chính sách, quy chế điều khoản sử dụng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Techseed không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người sử dụng đó nếu xét thấy có căn cứ chỉ ra rằng thông tin của Người sử dụng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

           Người sử dụng quyền tự quyết định về việc chia sẻ thông tin của mình cho tổ chức, cá nhân khác trên Ứng dụng di động GetJob. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt thông tin cá nhân của Người sử dụng, Techseed luôn cảnh báo Người sử dụng các nguy cơ về việc các thông tin này có thể bị tiếp cận bởi các đối tượng có động cơ xấu nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty và Người sử dụng chắc chắn rằng mình chấp nhận các rủi ro này khi chia sẻ thông tin;

           Techseed có sử dụng chức năng thiết lập quyền riêng tư của Người sử dụng như: Hiện trạng thái trực tuyến; Nhận thông báo từ hệ thống qua email; Hiện ngày tháng năm sinh; Xem trang cá nhân; Đăng tin nhắn trong trang cá nhân; Gửi hội thoại; Cho phép xem danh tính,… Ứng dụng di động GetJob có chức năng giúp Người sử dụng có thể ẩn hoặc hiển thị các thông tin này với người dùng khác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân

           Khi Người sử dụng gửi thông tin của mình cho Công ty, Người sử dụng đã đồng ý với các điều khoản mà Công ty đã nêu ở trên, Techseed cam kết bảo mật thông tin của Người sử dụng bằng mọi cách thức có thể. Techseed sử dụng các hệ thống mã hóa nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

           Techseed cũng khuyến cáo các Người sử dụng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của mình và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Trong trường hợp có phản ánh của Người sử dụng về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, Techseed sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:

           Bước 1: Người sử dụng gửi thông tin đến địa chỉ email: info@getjob.vn hoặc gọi điến đến số điện thoại: 1800 88 86 88 về việc phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này.

           Bước 2: Techseed sẽ tiếp nhận và gửi phương án giải quyết đến Người sử dụng.

           Thời gian xử lý phản hồi là 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

           Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát, Công ty sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.

           Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin đến địa chỉ email: info@getjob.vn.

VII. Quản lý thông tin xấu

1. Quy định về đăng tin, kiểm soát thông tin sản phẩm đăng tải

           Ngôn ngữ đăng tin: Không giới hạn.

           Quy định về đăng tin, hàng hóa dịch vụ được đăng tải

           Để đảm bảo chất lượng nội dung dịch vụ làm việc cung cấp, Người mua tại Ứng dụng di động GetJob chỉ được phép đăng tải hoặc cung cấp dịch vụ làm việc của chính mình. Nội dung dịch vụ công việc không đề cập đến những vấn đề nhạy cảm nhằm mục đích đả kích, gây chia rẽ hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

           Quy định những thông tin gì không được đăng tải

           – Hành vi, nội dung cấm trong hoạt động đăng tải tin dịch vụ làm việc bao gồm nhưng không giới hạn sau:

           Các công việc liệt kê vào danh mục nguy hiểm, bị cấm, hạn chế theo quy định của pháp luật hiện hành.

           Các nội dung thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

           Nội dung làm ảnh hưởng xấu đến sự sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

           Nội dung có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.

           Các hàng hoá, dịch vụ cấm, hạn chế khác theo quy định pháp luật.

           – Cơ chế và quy trình kiểm soát nội dung và chất lượng hàng hoá dịch vụ 

           Techseed sẽ kiểm tra nội dung đơn đặt hàng làm việc được đăng tải theo cơ chế kiểm duyệt nội dung có sẵn. Nếu nội dung nào không phù hợp, Công ty sẽ tiến hành gỡ bỏ.

           Việc kiểm duyệt thông tin được thực hiện theo cơ chế lọc nội dung có. Đồng thời, Techseed sẽ phân bổ nhân viên tiến hành rà soát nội dung thông tin liên tục mỗi ngày.

           Công ty sẽ có toàn quyền ngăn chặn và loại bỏ những thông tin đơn đặt hàng dịch vụ làm việc thuộc danh mục dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và dịch vụ hạn chế kinh doanh theo quy định pháp luật.

           Công ty bảo lưu quyền loại bỏ những thông tin đơn đặt hàng làm việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này mà không cần báo trước.

           Tất cả những đơn đặt hàng làm việc vi phạm quy định Quy chế hoạt động đều sẽ bị xóa và có thông báo đến Người sử dụng.

           Công ty sẽ yêu cầu Cộng tác viên cung cấp bằng cấp, chứng chỉ,… liên quan đến dịch vụ công việc trước khi nhận việc. Đồng thời, Công ty sẽ cử nhân viên theo dõi quá trình Cộng tác viên cung cấp dịch vụ việc làm. Mọi thắc mắc, hỗ trợ trong quá trình cung cấp dịch vụ làm việc có thể liên hệ đến tổng đài 24/7 của Sàn giao dịch TMĐT GetJob: 1800 88 86 88.

           – Biện pháp xử lý khi vi phạm quy định đăng tin 

           Thông báo, nhắc nhở về hành vi vi phạm quy định đăng tin trên sàn TMĐT GetJob.

           Đình chỉ/chấm dứt hoạt động của tài khoản.

           Áp dụng những thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật cho các hành động vi phạm gây thiệt hại.

2. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin Người bán trên Ứng dụng di động GetJob

           Người bán phải cung cấp thông tin cần thiết khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bao gồm: Thông tin cá nhân (Họ và tên); Nơi ở hiện tại và địa chỉ thường trú của cá nhân; Mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại và Email; Mật khẩu đăng nhập; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, bao gồm cả việc điền thông tin số, ngày cấp, nơi cấp của Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/Hộ chiếu; hình chân dung.

           Người bán được yêu cầu cung cấp mã OTP được gửi về số điện thoại mà Người bán sử dụng khi đăng ký sử dụng Ứng dụng di động GetJob.

           Techseed sẽ tiến hành sàng lọc và kiểm duyệt thông tin mà Người bán trước khi kích hoạt chức năng nhận việc dựa trên hồ sơ bản cứng mà Người bán cung cấp bao gồm: Lý lịch tư pháp số 1 của Người bán (bản chính); Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu (bản sao y chứng thực) đến trụ sở của Công ty sau khi hoàn tất đăng ký online.

           Yêu cầu Người bán dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải công bố trên website của mình số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

           Đối với việc kiểm duyệt thông tin do người dùng phản ánh, Công ty sẽ tiến hành liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin.

3. Chế tài nếu Người sử dụng vi phạm quy định hoặc không tuân thủ quy chế

           Khi phát hiện có vi phạm quy định hoặc không tuân thủ quy chế, Techseed được quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn hành vi sai phạm và/hoặc xóa bỏ nội dung vi phạm và có gửi cảnh báo tới Người sử dụng về sai phạm này.

           Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Người sử dụng vi phạm quy định hoặc không tuân thủ quy chế thì Techseed có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Người sử dụng. 

           Người sử dụng có thể bị xem xét chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Người sử dụng trong trường hợp Người sử dụng vi phạm quy định hoặc không tuân thủ Quy chế hoạt động. Techseed sẽ thông báo cho Người sử dụng trong thời hạn ít nhất là một (01) tuần. Trong trường hợp chấm dứt quyền Người sử dụng và quyền sử dụng dịch vụ tại Ứng dụng di động GetJob thì tất cả các chứng nhận, các quyền được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

4. Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng 

           Công ty bảo lưu quyền chấm dứt sử dụng Ứng dụng di động GetJob mà không cần thông báo trước đối các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Người sử dụng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

           Khi thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng di động GetJob, bắt buộc Người sử dụng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn. 

           Công ty cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi kỹ thuật, Công ty sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người sử dụng.

           Công ty cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến không thể tham gia giao dịch được thì Người sử dụng thông báo đến địa chỉ email: info@getjob.vn. Techseed sẽ nỗ lực khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.

           Tuy nhiên, Techseed sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của Người sử dụng gửi đến Công ty không thành công, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Công ty gây ra.

IX. Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức với các bên sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng di động GetJob

  1. Quyền và trách nhiệm của Techseed

           Ban hành, công khai, cập nhật các chính sách, bao gồm nhưng không giới hạn: Đề án hoạt động, Quy chế hoạt động, Thỏa thuận sử dụng, Hợp đồng dịch vụ giữa Người mua và Techseed, Hợp đồng dịch vụ giữa Người bán và Techseed, Chính sách Bảo mật thông tin, Chính sách giải quyết tranh chấp và khiếu nại,… (sau đây gọi chung là Chính sách) và theo dõi và bảo đảm việc thực hiện Chính sách đó. 

           Yêu cầu Người bán – Cộng tác viên và Người mua – Khách hàng trên Ứng dụng di động GetJob cung cấp thông tin: Họ và tên; Nơi ở hiện tại và địa chỉ thường trú của cá nhân; Mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại và Email; Mật khẩu đăng nhập; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu và các thông tin cá nhân liên quan tới hoạt động tìm việc làm; Tên doanh nghiệp, Số, ngày cấp và nơi cấp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Email liên hệ, SĐT liên hệ và các thông tin khác liên quan tới hoạt động tuyển dụng. 

           Loại bỏ những thông tin đăng tuyển dịch vụ làm việc có nội dung vi phạm pháp luật, trái với đạo đức và thuần phong mỹ tục.

           Tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những người dùng sau khi đã hoàn thành các điều kiện, thủ tục, gửi tin nhắn và gọi quảng cáo về dịch vụ của Ứng dụng di động GetJob.

           Kiểm tra thông tin của các tổ chức, cá nhân đưa lên Ứng dụng di động GetJob, đặc biệt là thông tin về giá cả và nội dung dịch vụ công việc. Yêu cầu Người bán dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ kinh doanh có điều kiện cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

           Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. 

           Giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ, phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ và Chính sách của Sàn giao dịch TMĐT GetJob cho Người sử dụng theo nhu cầu và điều kiện khả năng và sẽ báo trước cho Người sử dụng thời hạn là 5 (năm) ngày kể từ thời điểm thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử. 

           Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

           Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

           Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Ứng dụng di động GetJob thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

           Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của Người sử dụng. 

           Tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Ứng dụng di động GetJob ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của Người sử dụng.

2. Quyền và trách nhiệm của Người bán trên Ứng dụng di động GetJob

2.1. Quyền hạn

           Người bán sẽ được tạo một tài khoản có thông tin mình, tiếp cận các nhu cầu làm việc mà Người mua đã đăng tải. Được bảo mật thông tin theo cam kết bảo mật của Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

           Người bán được hỗ trợ đào tạo những kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản, cập nhật tiến độ công việc tới Người mua, các tính năng để tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực.

           Được hỗ trợ, giải quyết, hướng dẫn giải quyết sự cố kỹ thuật trong quá trình sử dụng dịch vụ.

           Đóng góp ý kiến đến địa chỉ email: info@getjob.vn.

2.2. Trách nhiệm

           Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp khi đăng ký và sử dụng dịch vụ tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Cập nhật kịp thời các thay đổi về thông tin trong tài khoản sử dụng trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ thời điểm phát sinh thay đổi. Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. 

           Cung cấp, xuất trình bản chính và/hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân và sản phẩm dịch vụ của Người bán (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn: Lý lịch tư pháp số 1 của Người bán; Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu,…

           Người bán cung cấp các dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh). 

           Thanh toán chi phí dịch vụ đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận (nếu có).

           Phối hợp với Techseed giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa Người mua với Người bán về chất lượng dịch vụ. Người bán có nghĩa vụ phải bồi thường những thiệt hại của Người mua khi lỗi được xác định thuộc về Người bán.

           Tuân thủ, chấp hành và cập nhật Chính sách tại website: https://getjob.vn/. Chịu trách nhiệm cập nhật các thay đổi về Chính sách và các quy định khác có liên quan (nếu có) trong thời hạn là 5 (năm) ngày kể từ thời điểm Techseed gửi thông báo đến Người bán.

           Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

           Người bán không được hành động gây mất uy tín dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Techseed.

           Thông báo kịp thời về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý. 

           Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin cung cấp cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Ứng dụng di động GetJob. Đảm bảo tính chính xác, trung thực về thông tin dịch vụ cung cấp

3. Quyền và trách nhiệm của Người mua trên Ứng dụng di động GetJob

3.1. Quyền hạn

           Khi đăng ký và ký hợp đồng dịch vụ với Techseed, Người mua có thể đặt mua dịch vụ làm việc theo nhu cầu.

           Người mua sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng. Được bảo mật thông tin theo cam kết bảo mật của Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

           Người mua sẽ được hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng và sử dụng các dịch vụ tiện ích (nếu có yêu cầu).

           Người mua có quyền bình luận, phản ánh về chất lượng dịch vụ công việc được cung cấp.

           Đóng góp ý kiến bằng cách gửi đến địa chỉ email: info@getjob.vn.

3.2. Trách nhiệm

           Thực hiện nghiêm túc điều khoản thanh toán phí dịch vụ cho Techseed, thanh toán thù lao công việc đã sử dụng của Người bán tại Ứng dụng di động GetJob.

           Người mua đặt hàng các dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ kinh doanh phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh). 

           Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin đơn đặt hàng dịch vụ làm việc, bao gồm: Thù lao, thông tin công việc, thời gian, địa điểm, điều kiện làm việc,…

           Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thông báo kịp thời về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

           Cam kết những thông tin cung cấp, cập nhật và đăng tải là chính xác, đầy đủ, bao gồm nhưng không giới hạn: bản sao giấy đăng ký kinh doanh, giấy tờ pháp lý đối với pháp nhân,… chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tính chính xác của thông tin đã cung cấp. Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác. 

           Tuân thủ, chấp hành và cập nhật Chính sách tại website: https://getjob.vn/. Chịu trách nhiệm cập nhật các thay đổi về Chính sách và các quy định khác có liên quan (nếu có) trong thời hạn là 5 (năm) ngày kể từ thời điểm Techseed gửi thông báo.

           Cung cấp thông tin về trao đổi mua bán dịch vụ làm việc, hỗ trợ Techseed trong trường hợp phát sinh giữa Người mua và Người bán.

           Không được hành động gây mất uy tín dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Techseed.

           Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

4. Phân định trách nhiệm giữa GetJob và đối tác (người bán, nhà cung cấp…) trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên Ứng dụng di động GetJob với khách hàng

           Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa Người mua và Người bán, Techseed luôn có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý khiếu nại bằng cách cử nhân viên liên lạc, hoà giải, nếu có bằng chứng cụ thể và xác thực về vụ việc vi phạm, các bên có trách nhiệm nỗ lực giải quyết trên cơ sở tự thoả thuận, thương lượng và hoà giải. Nếu vượt quá thẩm quyền và khả năng của mình, Techseed sẽ đề nghị người bị vi phạm chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này Công ty vẫn hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.

           Techseed không chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung các thông tin các bên đã đăng. Công ty chỉ chịu trách nhiệm về sự hoạt động ổn định về hệ thống vận hành, bảo đảm việc thực hiện quy chế trên Ứng dụng di động GetJob.

           Techseed đảm bảo chất lượng dịch vụ làm việc do Cộng tác viên cung cấp cho Khách hàng bằng cách yêu cầu Cộng tác viên cung cấp bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép,… có liên quan đến dịch vụ làm việc cung cấp. Đồng thời, Công ty sẽ cử nhân viên theo dõi, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ làm việc. Cộng tác viên chịu trách nhiệm về việc cung cấp dịch vụ làm việc và chất lượng dịch vụ làm việc do mình cung cấp.

           Techseed nỗ lực đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì trạng thái hoạt động và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn như: Sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba,… Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát mà gây thiệt hại cho Người sử dụng thì Techseed không phải chịu trách nhiệm.

           Nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ liên quan giữa Người sử dụng với Techseed, thì Công ty sẽ giải quyết vụ việc tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại đã được công bố tại website: https://getjob.vn/.

X. Điều khoản áp dụng

           Quy chế quản lý này chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký Quy chế và đăng tải công khai trên website: getjob.vn. Techseed bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động bằng cách thông báo trên website: getjob.vn cho Người sử dụng được biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực sau 5 (năm) ngày kể từ ngày thông báo cho tất cả các đối tượng. Việc Người sử dụng tiếp tục sử dụng dịch vụ tại Ứng dụng di động GetJob sau thời điểm có hiệu lực của Quy chế sửa đổi đồng nghĩa với việc Người sử dụng đã đọc, hiểu và đồng ý với Quy chế sửa đổi đó. Người sử dụng có trách nhiệm tuân thủ Quy chế hiện hành.

XI. Điều khoản cam kết

           Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch thương mại điện tử với tên miền là: getjob.vn.

 • Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TECHSEED
 • Địa chỉ : 175 Phan Chu Trinh, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Giấy ĐKKD: 0316216809 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/3/2020
 • Email : info@getjob.vn
 • Điện thoại : 1800 88 86 88.

 

Bản cập nhật ngày 7/12/2021.