Quy chế sàn TMĐT GetJob

     I. Nguyên tắc chung

“Sàn giao dịch thương mại điện tử (hoặc TMĐT) GetJob” là sàn giao dịch thương mại điện tử và cũng là website kết nối và quản lý giao dịch dịch vụ, và địa chỉ tên miền là getjob.vn do Công ty cổ phần Techseed sở hữu và vận hành. Người sử dụng trên sàn là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được GetJob chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT GetJob và các bên liên quan cung cấp (nếu có).

Công ty cổ phần Techseed được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0316216809 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/3/2020 và ở sau đây được gọi chung là “Công ty”, “Techseed”, “GetJob” hoặc “Chúng tôi” tùy ngữ cảnh thích hợp.

Quy chế sử dụng này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tạo lập tài khoản để giới thiệu và/hoặc cung cấp dịch vụ được thực hiện trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

“Bên cung cấp dịch vụ” hoặc “Người bán” là các cá nhân hoặc đơn vị có hoạt động cung cấp dịch vụ thông qua Sàn giao dịch TMĐT GetJob đã được GetJob đại diện phỏng vấn, và kiểm tra sơ bộ cũng như định danh và xác thực trước khi hồ sơ làm việc/ tài khoản được kích hoạt trên hệ thống Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Người bán đăng tải thông tin, hồ sơ kinh nghiệm giới thiệu về năng lực của mình, và được quyền chọn các Dịch vụ (công việc, việc làm) mà phù hợp với khả năng cung ứng của mình.

Việc cung cấp dịch vụ của Người bán sẽ do Người bán thực hiện, tự chịu trách nhiệm và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

“Khách hàng” hoặc “Người mua” là đơn vị hoặc cá nhân trực tiếp có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm việc trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob, tìm kiếm Bên cung cấp dịch vụ làm việc, hướng dẫn triển khai công việc, và thanh toán chi phí thù lao cho Bên cung cấp dịch vụ và phí dịch vụ TMĐT của Techseed như đã thỏa thuận giữa các bên.

 “Thương nhân, tổ chức, cá nhân” tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob và ở sau đây sẽ gọi chung là Người sử dụng, được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán/cung cấp dịch vụ làm việc và không trái với Quy chế hoạt động này, các thỏa thuận khác của các bên (nếu có) và quy định của pháp luật.

Dịch vụ làm việc được giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm cung cấp, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Hoạt động sử dụng, cung cấp dịch vụ qua Sàn giao dịch TMĐT GetJob phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của GetJob và Người sử dụng.

Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Người sử dụng khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT GetJob phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này.

     II. Quy định chung

Tên gọi Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử với địa chỉ tên miền là: getjob.vn

Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử GetJob do Công ty cổ phần Techseed quản lý, vận hành và phát triển, và ở sau đây được gọi chung là “Sàn Giao dịch TMĐT GetJob”.

Định nghĩa chung

Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT GetJob: là một bộ phận của Công Ty, thay mặt Công Ty chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, xử lý những hoạt động có liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Người bán (Bên cung cấp dịch vụ – Worker): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ làm việc bằng cách đăng ký trở thành Người sử dụng tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob và đăng tải hồ sơ năng lực để tìm kiếm công việc phù hợp.

Người mua (Khách hàng – Requestor): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm việc, tiến hành đăng tải đơn đặt hàng dịch vụ làm việc lên Sàn giao dịch TMĐT GetJob sau khi ký hợp đồng dịch vụ với GetJob.

Dịch vụ là yêu cầu làm việc của Người mua mong muốn Người bán thực hiện theo yêu cầu cụ thể.

Người sử dụng bao gồm Người bán và Người mua tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Tài Khoản bao gồm tên đăng nhập (User) và mật khẩu (Password) mà Người sử dụng có được khi đăng ký sử dụng Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Người sử dụng đăng ký và tham gia cung ứng và/hoặc sử dụng dịch vụ làm việc tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob đồng nghĩa với việc:

 • Người sử dụng có thể đăng ký tài khoản và quản lý toàn bộ thông tin tài khoản của mình. Khi đăng ký, Người sử dụng phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin có liên quan, được GetJob chính thức kiểm duyệt và cấp quyền truy cập để sử dụng Dịch vụ.
 • Người mua có thể đặt mua dịch vụ làm việc và sử dụng dịch vụ làm việc của Người bán theo đúng giá cả và các thỏa thuận khác của các bên tại Sàn Giao dịch TMĐT GetJob. Người bán có thể hợp tác với GetJob, cung cấp dịch vụ làm việc theo yêu cầu của Người mua với Hồ sơ thông tin mà Người bán đã cung cấp khi đăng ký tham gia sử dụng Sàn Giao dịch TMĐT GetJob.

     III. Quy trình giao dịch

      1. Quy trình dành cho Người mua- Khách hàng 

Tại www.getjob.vn, Người mua có thể tham gia Sàn giao dịch TMĐT GetJob bằng cách đàm phán và ký hợp đồng với chủ sở hữu website là Techseed, khi hợp đồng được ký kết, Techseed sẽ cung cấp cho Khách hàng một tài khoản để truy cập vào hệ thống Portal tại website portal.getjob.vn của Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Khách hàng cần đăng ký, nhập các thông tin bắt buộc để có thể xác thực thông tin của mình để hoàn thành khởi tạo tài khoản người mua (Requestor).

Người mua tiến hành đăng bài viết theo các trường thông tin bắt buộc của Sàn giao dịch TMĐT GetJob để tìm các Cộng tác viên sẵn có trên hệ thống GetJob thông qua trang website portal.getjob.vn để thực hiện Dịch vụ theo nhu cầu của Khách hàng.

Để sử dụng dịch vụ TMĐT của Sàn giao dịch TMĐT GetJob tại website https://www.getjob.vn/, Người mua cần thực hiện tuần tự các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Portal tại website portal.getjob.vn với thông tin đã được cung cấp gồm email và mật khẩu để đăng nhập hệ thống (Hình 1).
 • Bước 2: Hoàn tất thông tin, hồ sơ của Người mua trên hệ thống trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ Sàn giao dịch TMĐT GetJob, bao gồm các thông tin sau: Tên; Họ; Chức vụ; External ID; Email; Số điện thoại.

  Lưu ý:
  Người mua chưa có tài khoản trên hệ thống vui lòng gửi email hoặc cho bộ phận chăm sóc khách hàng (email đăng tải trên website) để được hỗ trợ.
 • Bước 3: Khi Người mua có nhu cầu sử dụng dịch vụ, đặt mua, yêu cầu lao động. Tại mục “Yêu cầu công việc”, Khách hàng chọn mục “Đăng việc mới” và điền đầy đủ thông tin hệ thống yêu cầu, tiến hành như hướng dẫn trên hệ thống và chọn “Đăng việc” để hoàn tất đăng tải yêu cầu Dịch vụ lên hệ thống Sàn giao dịch TMĐT GetJob (Hình 3). Thông tin yêu cầu để tạo Dịch vụ mới (Tạo công việc mới) bao gồm:
  • Nội dung công việc: Tên công việc, Phân loại công việc, Mô tả;
  • Địa điểm làm việc;
  • Người lao động: Số lượng người làm việc;
  • Thời gian: Thời gian bắt đầu (Ngày/Giờ cụ thể); thời gian làm việc ước tính, công việc không lặp lại hoặc công việc lặp lại hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng/ngày làm việc thứ 2- thứ 6/ cuối tuần- thứ bảy, chủ nhật/ tùy chọn;
  • Thù lao: Trả mỗi người (Ví dụ: 70,000 VND/Người); Mô tả thanh toán.

  Lưu ý:
  Trường hợp, Người mua cần kiểm tra lại thông tin yêu cầu Dịch vụ đã nhập, Người mua chọn mục “Tạo bản nháp” (Hình 3). Đối với yêu cầu Dịch vụ đang ở chế độ Nháp thì Người mua có thể chỉnh sửa một hoặc nhiều lần bằng cách ấn vào mục “Chỉnh sửa” (Hình 4). Sau khi đã hoàn tất chỉnh sửa nội dung yêu cầu Dịch vụ theo mong muốn, Người mua có thể chọn “Cập nhật chỉnh sửa” để tiếp tục ở chế độ đăng nháp hoặc chọn “Đăng việc” để hoàn tất đăng tải yêu cầu Dịch vụ (Hình 5).


 • Bước 4: Dịch vụ làm việc đã đăng thành công bởi Người mua, có sự giám sát bởi GetJob, trạng thái của yêu cầu Dịch vụ làm việc này sẽ chuyển từ trạng thái “Đã đăng” sang trạng thái “Đang tìm người” (Hình 6).

 • Bước 5: Người mua có thể thực hiện đối soát, quản lý, kiểm tra tiến độ cung ứng dịch vụ làm việc của Người bán thông qua trạng thái làm việc của Người bán tại hệ thống Sàn giao dịch TMĐT GetJob gồm: “Đang làm việc”; “Tạm dừng”; “Đã hoàn thành”. Sau khi Người bán hoàn tất công việc, Người mua sẽ bấm “Duyệt” để xác nhận việc hoàn tất Dịch vụ và để lại nhận xét đối với Dịch vụ mà Người bán đã thực hiện (Hình 7, Hình 8, Hình 9). • Bước 6: Người mua sẽ tiến hành thanh toán chi phí thù lao dịch vụ của Người bán và phí dịch vụ TMĐT cho Techseed theo thỏa thuận.

 

      2. Quy trình dành cho Người bán – Bên cung cấp dịch vụ – Cộng tác viên – Workder tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob

Để tham gia vào cung cấp Dịch vụ có sẵn trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob, Bên cung cấp dịch vụ phải tải Ứng dụng di động GetJob tại đường Link sau:

PlayStore | App Store

Các bước để tiếp cận Dịch vụ của Người mua và đăng ký thực hiện Dịch vụ mong muốn, Bên cung cấp dịch vụ – Người bán cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tạo tài khoản sử dụng cho Người bán trên Ứng dụng di động GetJob
  • Click vào “Đăng ký” >> Sau khi đọc và hiểu rõ Thỏa thuận sử dụng tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob thì Người bán chọn vào ô “Đồng ý” và chọn “Xong” để bắt đầu gửi thông tin theo yêu cầu để đăng ký sử dụng (Hình 10).

  • Người bán nhập số điện thoại của mình và nhận mã OTP từ số điện thoại để đăng nhập vào Ứng dụng di động GetJob. Tiếp theo, Người bán nhập để tạo mật khẩu cho những lần đăng nhập sau khi sử dụng ứng dụng di động GetJob. Người bán có thể nhập mã giới thiệu (nếu có) và ấn “Xong” hoặc chọn ô “Bỏ qua”. Như vậy, Người bán đã hoàn thành hồ sơ sơ bộ và click “Đi đến trang cá nhân” để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký sử dụng Sàn giao dịch TMĐT GetJob (Hình 11).
  • Người bán nhập thông tin của mình theo mẫu của hệ thống bằng cách click vào ô “Tiếp theo” sau khi đã hoàn thành, bao gồm các thông tin sau: Thông tin cá nhân (Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Email; Nơi ở hiện tại/ địa chỉ tạm trú). Đây là những thông tin bắt buộc để Người bán đăng ký cung ứng Dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob (Hình 12).

  •  Hệ thống sẽ yêu cầu Người bán thực hiện việc cung cấp ảnh chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, bao gồm cả việc điền thông tin số, ngày cấp, nơi cấp của Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/Hộ chiếu; đồng thời, thực hiện chụp ảnh chân dung của Người bán. Đây là những thông tin mà Sàn giao dịch TMĐT dung để dịnh danh Người bán (Hình 13).
  • Hoàn thành bước định danh, Người bán sẽ nhận được thông báo từ GetJob về việc đã tiếp nhận Hồ sơ online của Người bán về việc đăng ký cung ứng Dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.
  •  GetJob sẽ xem việc duyệt hồ sơ của Người bán và gửi thông báo về việc hồ sơ online được duyệt hoặc không được duyệt trong vòng 24 giờ.
 • Bước 2: Người bán sẽ nhận được thông báo của GetJob về việc nộp hồ sơ bản cứng tại trụ sở công ty để hoàn tất việc đăng ký thành viên trong trường hợp hồ sơ online hợp lệ.
 • Bước 3: Tài khoản của Người bán sẽ được kích hoạt để tiếp cận với dịch vụ làm việc của Người mua sau khi Hồ sơ bản cứng được duyệt và GetJob phỏng vấn đạt (Hình 14).
 • Bước 4: Dịch vụ đã đăng thành công bởi Người mua, có sự giám sát bởi GetJob sẽ được hiển thị tại mục “Tìm việc” trên ứng dụng di động GetJob và hiển thị thông báo đến các Người bán trên hệ thống Sàn giao dịch TMĐT GetJob (Hình 15).

 • Bước 5: Sau khi Người bán đọc và hiểu rõ nội dung yêu cầu Dịch vụ của Người mua bao gồm: thông tin định danh, nội dung công việc, thù lao dịch vụ, thời gian, địa điểm, ghi chú (nếu có),… Người bán chọn vào công việc phù hợp đó và ấn vào mục “Chọn ngày” để chọn khung giờ mong muốn cung cấp dịch vụ làm việc. Như vậy, Người bán đã hoàn tất nhận việc sau khi ấn chọn “Chấp nhận”. (Hình 16).

  Lưu ý:  Người bán đã được Techseed kiểm tra thông tin cá nhân và công bố trên hệ thống Sàn giao dịch TMĐT GetJob tối thiểu những thông tin sau: Thông tin cá nhân (Họ và tên); Nơi ở hiện tại và địa chỉ thường trú của cá nhân; Mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại và Email; Mật khẩu đăng nhập; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, bao gồm cả việc điền thông tin số, ngày cấp, nơi cấp của Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/Hộ chiếu; hình chân dung.
 • Bước 6: Người bán sẽ thực hiện và chuyển giao Dịch vụ cho Người mua vào đúng thời gian, địa điểm mà các bên đã thống nhất trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Tại địa điểm làm việc, Người bán sẽ ghi nhận thời gian cung cấp dịch vụ bằng cách ấn chọn “Bắt đầu” khi bắt đầu triển khai dịch vụ, ấn chọn “Tạm dừng” khi giải lao, ấn chọn “Tiếp tục” để tiếp tục thực hiện dịch vụ và ấn chọn “Kết thúc” sau khi hoàn tất việc cung cấp Dịch vụ cho Người mua (Hình 17, Hình 18).


 • Bước 7: Nhận thù lao sau khi Người bán hoàn tất cung ứng dịch vụ làm việc theo thỏa thuận.

      3. Quy trình giao kết hợp đồng giữa các bên

Người mua đăng tải đơn đặt hàng dịch vụ làm việc sau khi chọn vào “Đăng việc”, Người mua đã gửi đi Thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng và Thông báo này đã được lưu trên hệ thống của GetJob với đầy đủ các thông tin yêu cầu (Nội dung công việc, Địa điểm làm việc, Số lượng Người lao động, thời gian, Thù lao, …), nội dung đơn đặt hàng dịch vụ làm việc do Người mua gửi đi được xem là đề nghị giao kết hợp đồng trong trường hợp Bên mua chỉ rõ tại thông báo đó trách nhiệm của mình trong trường hợp nhận được trả lời chấp nhận. Đồng thời, Người bán (Bên cung ứng dịch vụ) khi ấn “Nhận việc” trên ứng dụng di động GetJob thì đã hiểu rằng Người bán chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn các Đề nghị giao kết hợp đồng của Người mua về mô tả công việc và mức thù lao. Quy trình cụ thể như sau:

 • Bước 1: Người mua có nhu cầu sử dụng, tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ làm việc. Người mua sẽ đăng nhập vào hệ thống Sàn giao dịch TMĐT GetJob thông qua website https://portal.getjob.vn dành riêng đối với Người mua do GetJob cung cấp và đăng tải yêu cầu dịch vụ làm việc lên Sàn giao dịch TMĐT GetJob thông qua website này.Trường hợp, Người mua chưa có tài khoản trên hệ thống, các thương nhân, tổ chức, cá nhân cần gửi email hoặc gọi điện thoại cho bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.
 • Bước 2: Trong mục “Yêu cầu công việc”, Người mua chọn mục “Đăng việc mới” và điền đầy đủ thông tin hệ thống yêu cầu, tiến hành như hướng dẫn trên hệ thống và chọn “Đăng việc” để hoàn tất đăng tải đơn đặt hàng dịch vụ làm việc lên hệ thống Sàn giao dịch TMĐT GetJob (Hình 19). Thông tin yêu cầu để đơn đặt hàng dịch vụ làm việc mới (Tạo công việc mới) bao gồm:
  • Nội dung công việc: Tên công việc, Phân loại công việc, Mô tả;
  • Địa điểm làm việc;
  • Người lao động: Số lượng người làm việc;
  • Thời gian: Thời gian bắt đầu (Ngày/Giờ cụ thể); thời gian làm việc ước tính, công việc không lặp lại hoặc công việc lặp lại hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng/ngày làm việc thứ 2- thứ 6/ cuối tuần- thứ bảy, chủ nhật/ tùy chọn;
  • Thù lao: Trả mỗi người (Ví dụ: 70,000 VND/Người); Mô tả thanh toán.


  Lưu ý: 
  Trường hợp, Người mua cần kiểm tra lại thông tin yêu cầu Dịch vụ đã nhập, Người mua chọn mục “Tạo bản nháp” (Hình 19). Đối với yêu cầu Dịch vụ đang ở chế độ Nháp thì Người mua có thể chỉnh sửa một hoặc nhiều lần bằng cách ấn vào mục “Chỉnh sửa” (Hình 20). Sau khi đã hoàn tất chỉnh sửa nội dung yêu cầu Dịch vụ theo mong muốn, Người mua có thể chọn “Cập nhật chỉnh sửa” để tiếp tục ở chế độ đăng nháp hoặc chọn “Đăng việc” để hoàn tất đăng tải đơn đặt hàng dịch vụ làm việc (Hình 21).

 • Bước 3: Dịch vụ đã đăng thành công bởi Người mua, có sự giám sát bởi GetJob sẽ được hiển thị tại mục “Tìm việc” trên ứng dụng di động GetJob và hiển thị thông báo đến các Cộng tác viên – Người bán sẵn có trên hệ thống Sàn giao dịch TMĐT GetJob (Hình 22).

 • Bước 4: Sau khi Người bán đọc và hiểu rõ nội dung đơn đặt hàng dịch vụ làm viêc của Người mua bao gồm: thông tin người mua, nội dung công việc, thù lao dịch vụ, thời gian, địa điểm, ghi chú (nếu có),… Người bán chọn vào công việc phù hợp đó và ấn vào mục “Chọn ngày” để chọn khung giờ mong muốn cung ứng dịch vụ làm việc. Như vậy, Người bán đã hoàn tất nhận việc sau khi ấn chọn “Chấp nhận”. (Hình 23).

 

      4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

a. Quy trình xác nhận

Người mua nhận được Trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của Người bán, Người mua sẽ kiểm tra thông tin và liên lạc với Người bán để xác nhận về việc thực hiện dịch vụ làm việc.

Người bán chuẩn bị các yếu tố cần thiết để cung ứng dịch vụ làm việc theo thỏa thuận và có mặt đúng giờ tại địa điểm làm việc.

Người mua chuẩn bị các điều kiện liên quan để Người bán có thể triển khai dịch vụ làm việc theo yêu cầu.

b. Quy trình huỷ đơn hàng

Trong trường hợp Người mua muốn huỷ đơn đặt hàng dịch vụ làm việc đã đăng tải thành công thì ấn vào “Huỷ” ở trang “Chi tiết công việc”.

Đối với Người bán sau khi ấn “Chấp nhận” cung ứng dịch vụ làm việc vì bất kỳ lý do nào bao gồm nhưng không giới hạn: lý do cá nhân,… không thể đến thực hiện cung ứng như thỏa thuận với Người mua, Người bán có thể huỷ bằng cách ấn “Thu hồi”.

Thời điểm huỷ đơn hàng dịch vụ làm việc đã chấp nhận bởi Người bán và/hoặc Người mua phải lớn hơn 12 tiếng trước khi công việc diễn ra. Việc huỷ đơn đặt hàng có thể sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Người sử dụng thông qua hệ thống đánh giá tín nhiệm của GetJob.

      5. Quy trình đổi bảo hành

Tùy theo thỏa thuận, khả năng của Người bán mà sẽ có cách thức bảo hành, bảo trì riêng cho từng Dịch vụ (nếu có). Vì Sàn giao dịch TMĐT GetJob là website thương mại điện tử hỗ trợ Người mua đăng tải Dịch vụ để tìm kiếm Người bán phù hợp với nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Người mua nên GetJob không có quy trình bảo hành, bảo trì dịch vụ.

Tuy nhiên, GetJob khuyến khích Khách hàng tham khảo kỹ Bên cung cấp dịch vụ về chính sách bảo hành, bảo trì sản phẩm (nếu có).

Mọi chi tiết và thắc mắc, Người sử dụng có thể gửi email đến địa chỉ sau để được hỗ trợ: info@getjob.vn.

     6. Chính sách hoàn trả dịch vụ và hoàn tiền

Trường hợp, Người mua và Người bán có thỏa thuận về việc đổi trả thì Sàn giao dịch TMĐT GetJob sẽ hỗ trợ để được đổi trả dịch vụ (nếu có).

Trường hợp, Người bán không thể đảm bảo thực hiện theo đúng đơn đặt hàng dịch vụ làm việc theo thỏa thuận với Người mua tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob vui lòng báo ngay cho GetJob qua thông tin bên dưới:

Thời gian hỗ trợ Người mua trong trường hợp khiếu nại về việc đổi trả dịch vụ: 48 tiếng kể từ thời điểm Người mua biết hoặc phải biết được về việc Bên cung cấp dịch vụ không cung cấp và/hoặc không đủ khả năng và/hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan để cung cấp dịch vụ làm việc theo thỏa thuận của các bên trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Lý do chấp nhận để đổi trả dịch vụ: Người bán không cung cấp và/hoặc không đủ khả năng và/hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan để cung cấp Dịch vụ theo thỏa thuận của các bên trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Quy trình trả/đổi dịch vụ

 • Bước 1: Người mua gửi yêu cầu thay thế/đổi dịch vụ đến GetJob qua thông tin bên dưới:
 • Bước 2: GetJob sẽ kiểm tra nội dung thông tin và thông báo đến Người mua.
 • Bước 3: Người bán xác nhận thông tin, thông báo đến Người mua và tiến hành cung cấp Dịch vụ thay thế (nếu có thể).

Tùy theo loại dịch vụ làm việc cụ thể, quy trình này có thể cần 1-3 ngày làm việc. GetJob sẽ cập nhật thông tin đến Người mua qua email khi hoàn tất. Dịch vụ thay thế có thể được thực hiện trong khoảng thời gian 1-7 ngày làm việc.

Hoàn trả lại tiền cho Người mua

Khi lỗi thuộc về Người bán không cung cấp và/hoặc không đủ khả năng và/hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan để cung ứng dịch vụ làm việc cho Người mua và nếu không có dịch vụ làm việc thay thế hoặc Người mua không đồng ý với việc thay đổi này, GetJob sẽ hoàn trả lại số tiền mà Người mua đã thanh toán để sử dụng dịch vụ làm việc (nếu có).

Hình thức hoàn tiền: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thời gian hoàn tiền: có thể từ 1-7 ngày làm việc tùy thuộc vào loại dịch vụ làm việc.

      7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

GetJob tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người sử dụng. Người sử dụng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, GetJob khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Trường hợp xác định lỗi thuộc về Người bán thì Người bán có trách nhiệm bồi thường cho Người mua.

Sàn giao dịch TMĐT GetJob chỉ đứng vai trò là người tiếp nhận khiếu nại và cung cấp thông tin trong trường hợp cần thiết.

Quy trình hỗ trợ giải quyết tranh chấp khiếu nại như sau:

 • Bước 1: Người mua khiếu nại về dịch vụ của Người bán trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob bằng cách thực hiện một trong các bước sau:
  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@getjob.vn hoặc;
  • Gọi điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng miễn phí của GetJob: 1800 88 86 88 hoặc;
  • Gửi thư khiếu nại đến địa chỉ: Công Ty Cổ phần Techseed, 175 Phan Chu Trinh, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Bước 2: Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob sẽ tiếp nhận khiếu nại và liên hệ làm rõ yêu cầu của Người mua trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại về vụ việc tranh chấp/khiếu nại. GetJob có thể yêu cầu Người mua và/hoặc Người bán cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.
 • Bước 3: Tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc khiếu nại, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ thời điểm Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob nhận thông tin về vụ việc, GetJob sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Người mua giải quyết khiếu nại, tranh chấp và gửi thông báo này đến các bên liên quan.
 • Bước 4: Trong trường hợp GetJob đã đã nỗ lực giải quyết nhưng khiếu nại, tranh chấp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn giao dịch TMĐT GetJob, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Một trong hai bên Người mua và Người bán sẽ có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob có quyền thực hiện các biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. GetJob bảo lưu quyền chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ thông tin về hồ sơ năng lực của bên vi phạm.

     IV. Quy trình thanh toán

Người sử dụng Dịch vụ tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob có thể lựa chọn hình thức thanh toán sau: 

 •  Thanh toán tiền mặt: Thanh toán trực tiếp cho Techseed sau khi Bên cung cấp dịch vụ hoàn thành dịch vụ. Là hình thức thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại Công ty Techseed.
 •  Thanh toán chuyển khoản: Là hình thức thanh toán cho Techseed bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo thông tin sau:
  • Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Techseed
  • Tên ngân hàng : Ngân hàng TMCP Á Châu 
  • Chi nhánh : Chi nhánh Sài Gòn, Phòng giao dịch Đa Kao
  • Số tài khoản : 168098
  • Swift code : ASCBVNVX

Hỗ trợ Người sử dụng Sàn giao dịch TMĐT GetJob xuyên suốt thời gian GetJob cung cấp dịch vụ TMĐT, mọi chi tiết và thắc mắc, Người sử dụng có thể gửi email đến địa chỉ sau để được hỗ trợ: info@getjob.vn

1. Thanh toán giữa Người mua và Người bán

Người bán đã hoàn tất cung ứng dịch vụ làm việc và Người mua ấn “Đã duyệt” trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob; Và hoặc sau 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất đơn hàng theo giao kết giữa các bên trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob mà Người mua không có khiếu nại về việc cung ứng dịch vụ của Người bán, GetJob sẽ tiến hành thanh toán thù lao dịch vụ làm việc cho Người bán.

Thời gian thanh toán:

 • Đối với đơn đặt hàng làm việc đơn lẻ, không lặp lại: Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi hoàn tất cung ứng dịch vụ theo yêu cầu;
 • Đối với đơn đặt hàng làm việc trong nhiều ngày: Thanh toán 80% thù lao vào mỗi cuối tuần. Phần còn lại sẽ thanh toán vào tuần cuối cùng của chuỗi công việc.

Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, lễ, tết sẽ lùi tới ngày làm việc kế tiếp gần nhất.

      2. Thanh toán giữa Người mua và GetJob

Người mua sẽ thực hiện thanh toán chi phí gồm:

 • Chi phí thù lao cho đơn đặt hàng làm việc mà Người bán đã cung ứng theo giao kết của các bên trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob;
 • Phí sử dụng dịch vụ TMĐT của Người mua tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Quy định hình thức, chu kỳ, và thời hạn thanh toán sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng giữa hai bên kí kết.

      3. Thanh toán giữa Người bán và GetJob

Miễn phí, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận cụ thể khác.

     V. Đảm bảo an toàn giao dịch

GetJob áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin (gồm thông tin Người bán, Người mua, Đơn hàng dịch vụ và các thông tin khác được thực hiện giao dịch qua Sàn giao dịch TMĐT GetJob) và hạn chế tối đa các rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công.

Người bán phải cung cấp thông tin đầy đủ bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email, Mã số thuế cá nhân của cá nhân; chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu khi đăng ký bán hàng trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob  và chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin đã cung cấp cho GetJob. GetJob dựa vào thông tin Người bán cung cấp để thẩm định năng lực Người bán.

Người bán phải đảm bảo tất cả các sản phẩm dịch vụ cung cấp trên GetJob là đúng chất lượng mô tả trên GetJob .

Người mua không nên cung cấp thông tin thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, GetJob không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Người mua có thể gánh chịu trong việc Người mua trao đổi, cung cấp thông tin thanh toán như vậy.

Người mua, Người bán tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập hệ thống website. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

     VI. Chính sách Bảo vệ thông tin Người sử dụng

GetJob ngăn chặn việc truy cập trái phép và sử dụng thông tin Người sử dụng bằng những quy trình an toàn và rào cản về mặt kỹ thuật cũng như cơ sở vật chất, nhằm bảo vệ thông tin Người sử dụng đã cung cấp, nội dung chính sách bảo vệ thông tin cụ thể như sau:

      1. Mục đích và phạm vi thu thập

Để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện thành công và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh và nhằm liên hệ, xác nhận, đảm bảo quyền lợi cho Người sử dụng, khi thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Sàn giao TMĐT GetJob tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”) bao gồm:

 • Người sử dụng là Người mua: Tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại và Email.
 • Người sử dụng là Người bán: Thông tin cá nhân (Họ và tên); Nơi ở hiện tại và địa chỉ thường trú của cá nhân; Mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại và Email; Mật khẩu đăng nhập; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, bao gồm cả việc điền thông tin số, ngày cấp, nơi cấp của Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/Hộ chiếu; hình chân dung.

Các thông tin này sẽ được thẩm định, hiển thị và lưu trữ trong hệ thống.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT GetJob về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Hoặc từ thông tin thu thập được, GetJob sẽ phản hồi khi Người sử dụng liên hệ với GetJob để xác thực thông tin danh tính của Người sử dụng. Thêm vào đó, GetJob sẽ gửi đến Người sử dụng thông báo về Dịch vụ hay chính sách cũng như điều khoản của GetJob và/hoặc hiển thị nội dung phù hợp cho Người sử dụng.

      2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT GetJob sử dụng thông tin Người sử dụng cung cấp để:

 • Cung cấp thông tin các dịch vụ TMĐT của GetJob và hỗ trợ sử dụng đến Người sử dụng, cũng như đưa ra các gợi ý cho Người sử dụng (chẳng hạn như các nội dung mà Người sử dụng có thể quan tâm hay các chủ đề có thể Người sử dụng muốn theo dõi). Để đưa các nội dung được cá nhân hóa độc nhất và phù hợp với Người sử dụng, GetJob sử dụng các kết nối, tùy chọn, sở thích và hoạt động của Người sử dụng dựa trên dữ liệu GetJob thu thập và tìm hiểu từ Người sử dụng cùng những người khác; cách Người sử dụng quan tâm và tương tác.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT GetJob;
 • Để thông báo cho Người sử dụng về các bản cập nhật Sàn giao dịch TMĐT GetJob hoặc các thay đổi đối với dịch vụ được cung cấp, gửi tin nhắn và gọi quảng cáo về dịch vụ của GetJob;
 • Để cung cấp cho các Bên thứ ba như đại lý, đối tác, nhà cung cấp và các bên hợp tác thương mại khi được sự cho phép sử dụng thông tin này của Người sử dụng; Việc này có thể bao gồm cả việc cho phép Bên thứ ba được giới thiệu, tiếp thị, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm dịch vụ;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Người sử dụng, các hoạt động giả mạo Người sử dụng và chống hành vi có hại, phát hiện và ngăn chặn spam cũng như các trải nghiệm tiêu cực khác, duy trì tính toàn vẹn, đồng thời cải thiện độ an toàn và tính bảo mật.
 • Liên lạc và giải quyết với Người sử dụng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền: Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob sẽ xem xét và có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Người sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền (Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra,… liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó).
 • Các trường hợp sử dụng thông tin Người sử dụng khác theo quy định pháp luật (nếu có).

      3. Thời gian lưu trữ thông tin

Nhật ký hệ thống theo quy định về thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế phải lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 12 tháng.

Thời gian lưu trữ dữ liệu về thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức danh, nơi cư trú, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, mã số định danh cá nhân, số căn cước công dân, số hộ chiếu, số thẻ bảo hiểm xã hội (nếu có), số thẻ tín dụng (nếu có), tình trạng sức khỏe (nếu có), hồ sơ y tế (nếu có), sinh trắc học (nếu có) được lưu trữ theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp hoặc đến khi không còn cung cấp dịch vụ.

Thời gian lưu trữ dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra, gồm: thông tin chọn tải lên, đồng bộ hoặc nhập từ thiết bị; Dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, gồm: bạn bè, nhóm mà người sử dụng kết nối hoặc tương tác tối thiểu là 36 tháng.

      4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Người sử dụng thuộc một trong những trường hợp sau:

 1. Nhân viên của Công Ty;
 2. Người sử dụng dịch vụ của Công Ty;
 3. Bên thứ ba theo ủy quền của Công ty để thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của Người sử dụng (nếu có);
 4. Các trường hợp tiếp cận khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

      5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để Người sử dụng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến mình 

 • Công ty Cổ phần Techseed.
 • Trụ sở chính : 175 Phan Chu Trinh, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Email : info@getjob.vn
 • Điện thoại :1800 88 86 88

      6. Phương tiện và công cụ để Người sử dụng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

 • Người sử dụng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chọn thanh công cụ quản lý cài đặt, hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu nhanh chóng sau đó hoặc yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT GetJob thực hiện việc này nếu Người sử dụng có căn cứ chỉ ra rằng thông tin GetJob đang có là không chính xác.
 • Người sử dụng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob sẽ có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác nhận nội dung phản ánh, trả lời lý do và hướng dẫn Người sử dụng chỉnh sửa, cập nhật, khôi phục và bảo mật lại thông tin (nếu có).
 • Địa chỉ email tiếp nhận thông tin khiếu nại: info@getjob.vn.
 • Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân Người sử dụng là 15 ngày làm việc.

      7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Người sử dụng

Thông tin của Người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob được GetJob cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin của GetJob. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin của Người sử dụng khi không có sự cho phép đồng ý từ Người sử dụng.

Thông Tin Cá Nhân mà Công Ty thu thập từ Người sử dụng có thể được lưu trữ tại, chuyển giao cho, hoặc xử lý bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi hợp lý để bảo đảm rằng tất cả các bên cung cấp dịch vụ thứ ba đó thực hiện mức độ bảo mật tương đương với các cam kết của Sàn giao dịch TMĐT GetJob theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này.

Thông tin cá nhân của Người sử dụng cũng có thể được lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia Người sử dụng đang cư trú bởi các nhân viên làm việc cho Công Ty ở các quốc gia khác hoặc bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba, nhà cung cấp, nhà thầu hoặc đơn vị liên kết của Công Ty, trong phạm vi được cho phép, đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo và tuân thủ theo quy định pháp luật. Trong trường hợp đó, Công Ty sẽ bảo đảm rằng Thông Tin Cá Nhân của Người sử dụng đó vẫn có mức độ bảo mật tương đương với yêu cầu theo pháp luật của quốc gia Người sử dụng đang cư trú (và, trong mọi trường hợp, phù hợp với các cam kết của chúng tôi trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này).

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu thành viên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người sử dụng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người sử dụng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob yêu cầu Người sử dụng khi đăng ký, phải cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan theo yêu cầu chính sách, quy chế điều khoản sử dụng của GetJob và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT GetJob không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người sử dụng đó nếu xét thấy có căn cứ chỉ ra rằng thông tin của Người sử dụng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Người sử dụng quyền tự quyết định về việc chia sẻ thông tin của mình cho tổ chức, cá nhân khác trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt thông tin cá nhân của Người sử dụng, GetJob luôn cảnh báo Người sử dụng các nguy cơ về việc các thông tin này có thể bị tiếp cận bởi các đối tượng có động cơ xấu nằm ngoài sự kiểm soát của Sàn giao dịch TMĐT GetJob và Người sử dụng chắc chắn rằng mình chấp nhận các rủi ro này khi chia sẻ thông tin;

GetJob có sử dụng chức năng thiết lập quyền riêng tư của Người sử dụng như: Hiện trạng thái trực tuyến; Nhận thông báo từ hệ thống qua email; Hiện ngày tháng năm sinh; Xem trang cá nhân; Đăng tin nhắn trong trang cá nhân; Gửi hội thoại; Cho phép xem danh tính,…

Đối với các thông tin của Người sử dụng, Sàn giao dịch TMĐT GetJob có chức năng giúp Người sử dụng có thể ẩn hoặc hiển thị các thông tin này với người dùng khác trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

      8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân

Khi Người sử dụng gửi thông tin của mình cho Công ty, Người sử dụng đã đồng ý với các điều khoản mà Công ty đã nêu ở trên, GetJob cam kết bảo mật thông tin của Người sử dụng bằng mọi cách thức có thể. GetJob sử dụng các hệ thống mã hóa nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

GetJob cũng khuyến cáo các Người sử dụng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của mình và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Trong trường hợp có phản ánh của Người sử dụng về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT GetJob sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:

Bước 1: Người sử dụng gửi thông tin phản hồi về việc phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này.

Bước 2: Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT GetJob sẽ tiếp nhận và cùng Người sử dụng thống nhất phương án giải quyết.

Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của GetJob, Công ty sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.

 

Thời gian xử lý phản hồi liên quan đến thông tin cá nhân Người sử dụng là 15 ngày làm việc.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Người sử dụng về “Chính sách bảo mật” này. Nếu Người sử dụng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ đến địa chỉ email: info@getjob.vn

     VII. Quản lý thông tin xấu

      1. Quy định về đăng tin, kiểm soát thông tin sản phẩm đăng tải

Ngôn ngữ đăng tin: Không giới hạn.

Nguyên tắc đăng tin:

Ngôn ngữ đăng tin: Không giới hạn.

Để đảm bảo chất lượng nội dung Dịch vụ, Người sử dụng chỉ được phép đăng nội dung dịch vụ cần Cộng tác viên của chính mình. Nội dung dịch vụ không đề cập đến những vấn đề nhạy cảm nhằm mục đích đả kích, gây chia rẽ hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT GetJob sẽ kiểm tra nội dung do Người sử dụng đăng tải trước khi công khai trên Sàn theo cơ chế kiểm duyệt nội dung có sẵn của website. Nếu nội dung nào không phù hợp, Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT GetJob sẽ tiến hành gỡ bỏ.

Việc kiểm duyệt thông tin được thực hiện theo cơ chế lọc nội dung có sẵn của Sàn Giao dịch TMĐT GetJob. Đồng thời, Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT GetJob sẽ tiến hành rà soát nội dung thông tin mỗi ngày.

Công ty sẽ có toàn quyền ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin mua và/hoặc bán dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và dịch vụ hạn chế kinh doanh theo quy định pháp luật.

Công ty bảo lưu quyền loại bỏ khỏi website những thông tin mua và/hoặc bán hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này mà không cần báo trước.

Đối với trường hợp cần Người mua Dịch vụ tự tiến hành đăng tin, Ban quản trị Sàn Giao dịch TMĐT GetJob sẽ tiến hành kiểm tra thông tin đăng tải trong thời gian là 24 giờ kể từ thời điểm Người sử dụng đăng tin Dịch vụ. Tất cả những Dịch vụ vi phạm nội quy đăng tin được quy định tại bản Quy chế hoạt động đều sẽ bị xóa và có thông báo bằng email cho Người sử dụng.

Hành vi, nội dung cấm trong hoạt động đăng tải tin để tìm Cộng tác viên:

 • Các công việc liệt kê vào danh mục nguy hiểm, hạn chế theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Các nội dung thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Nội dung làm ảnh hưởng xấu đến sự sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
 • Nội dung có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.
 • Các nội dung dịch vụ cấm khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh thực tế.

      2. Hành vi, nội dung cấm trong hoạt động đăng tải tin để tìm kiếm và/hoặc cung ứng Dịch vụ

 • Các công việc liệt kê vào danh mục nguy hiểm, hạn chế theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Các nội dung thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Nội dung làm ảnh hưởng xâu đến sự sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
 • Nội dung có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.
 • Các nội dung dịch vụ cấm khác do Chính phủ quy định.

      3. Danh mục Dịch vụ cấm đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob (Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở dưới đây)

 • Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em
 • Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức
 • Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
 • Hoạt động kích động, biểu tình chống phá nhà nước
 • Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời
 • Những hoạt động trái với pháp luật Việt Nam. Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob
 • Các nội dung thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Các dịch vụ có nội dung trái pháp luật Việt Nam
 • Nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 • Nội dung có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 • Nội dung không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 • Nội dung bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

 

      4. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin Người bán trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob

Người bán phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký sử dụng, bao gồm: Thông tin cá nhân (Họ và tên); Nơi ở hiện tại và địa chỉ thường trú của cá nhân; Mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại và Email; Mật khẩu đăng nhập; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, bao gồm cả việc điền thông tin số, ngày cấp, nơi cấp của Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/Hộ chiếu; hình chân dung.

Người bán được yêu cầu cung cấp mã OTP được gửi về số điện thoại mà Người bán sử dụng khi đăng ký sử dụng Dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

GetJob sẽ tiến hành sàng lọc và kiểm duyệt thông tin mà Người bán trước khi kích hoạt tài khoản dựa trên hồ sơ bản cứng mà Người bán cung cấp bao gồm: Lý lịch tư pháp số 1 của Người bán (bản chính); Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu (bản sao y chứng thực) đến trụ sở của GetJob sau khi hoàn tất đăng ký online.

Yêu cầu Người bán dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải công bố trên website của mình số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Đối với việc kiểm duyệt thông tin do người dùng phản ánh, Công ty sẽ tiến hành liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin.

      5. Chế tài nếu Người sử dụng vi phạm quy định hoặc không tuân thủ quy chế

Khi phát hiện có vi phạm quy định hoặc không tuân thủ quy chế, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob được quyền thực hiên các biện pháp ngăn chặn hành vi sai phạm và/hoặc xóa bỏ nội dung vi phạm và có gửi cảnh báo tới Người sử dụng về sai phạm này.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Người sử dụng vi phạm quy định hoặc không tuân thủ quy chế thì Sàn giao dịch TMĐT GetJob có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Người sử dụng.

Người sử dụng có thể bị xem xét chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Người sử dụng trong trường hợp Người sử dụng vi phạm quy định hoặc không tuân thủ Quy chế của Sàn Giao dịch TMĐT GetJob. Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT GetJob sẽ thông báo cho Người sử dụng trong thời hạn ít nhất là một (01) tuần. Trong trường hợp chấm dứt quyền Người sử dụng và quyền sử dụng Dịch Vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Người Dùng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

      6. Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob

Công ty bảo lưu quyền chấm dứt hoạt động sử dụng Sàn giao dịch TMĐT mà không cần thông báo trước đối các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Người sử dụng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

     VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn Giao dịch TMĐT GetJob, bắt buộc Người sử dụng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Công ty cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi kỹ thuật của Công ty, Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT GetJob sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người sử dụng.

Công ty cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Người sử dụng tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Người sử dụng không thể tham gia giao dịch được thì Người sử dụng thông báo cho Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT GetJob qua email: info@getjob.vn. Ban quản trị Sàn Giao dịch TMĐT GetJob sẽ nỗ lực khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho Người sử dụng tham gia Sàn TMĐT GetJob.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT GetJob sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của Người sử dụng không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

     IX. Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức với các bên sử dụng dịch vụ trên website TMĐT GetJob  

      1. Quyền và trách nhiệm của GetJob  

Ban hành, cập nhật các thủ tục và chính sách sử dụng Sàn giao dịch TMĐT GetJob cho Người sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: Đề án hoạt động, Quy chế hoạt động, Thỏa thuận sử dụng, Hợp đồng dịch vụ giữa Người mua và GeJob, Hợp đồng dịch vụ giữa Người bán và GetJob, Chính sách Bảo mật thông tin, Chính sách giải quyết tranh chấp và khiếu nại,… (sau đây gọi chung là Chính sách của GetJob), theo dõi và bảo đảm việc thực hiện Chính sách của GetJob đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Đăng ký với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và công bố Chính sách của GetJob ký trên trang chủ website https://www.getjob.vn/.

Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là Người bán trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob cung cấp thông tin: Thông tin cá nhân (Họ và tên); Nơi ở hiện tại và địa chỉ thường trú của cá nhân; Mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại và Email; Mật khẩu đăng nhập; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, bao gồm cả việc điền thông tin số, ngày cấp, nơi cấp của Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/Hộ chiếu; hình chân dung khi đăng ký dịch vụ.

Tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những người dùng sau khi đã hoàn thành các điều kiện, thủ tục mà Sàn giao dịch TMĐT GetJob nêu ra, gửi tin nhắn và gọi quảng cáo về dịch vụ của GetJob.

Kiểm tra thông tin của các tổ chức, cá nhân đưa lên Sàn giao dịch TMĐT GetJob, đặc biệt là thông tin về giá cả và nội dung dịch vụ.

Yêu cầu Người bán dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải công bố trên website của mình số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Loại bỏ những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật;

Loại bỏ những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của người dùng trong trường hợp có cơ sở để chỉ ra rằng Người sử dụng cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT GetJob không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT GetJob hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch.

Xem xét chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của Người sử dụng nếu Người sử dụng không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob liên tục trong 06 (sáu) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành Người sử dụng và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Xem xét chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của Người sử dụng nếu Sàn giao dịch TMĐT GetJob phát hiện Người sử dụng đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp Người sử dụng tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT GetJob trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các người dùng khác của Sàn giao dịch TMĐT này, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Người sử dụng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

Giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn TMĐT GetJob theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn TMĐT GetJob và sẽ báo trước cho Người sử dụng thời hạn là 5 (năm) ngày kể từ thời điểm thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Khi Người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob phát sinh mâu thuẫn hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, GetJob sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đóng vai trò làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa Người mua và Người bán. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại từ Người mua và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng, Sàn sẽ yêu cầu Người bán phải giải trình về những thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm mà GetJob sẽ có phương án yêu cầu Người bán đền bù cho Người mua, sẽ khóa tài khoàn thành viên của Người bán.

Xây dựng, nâng cấp và phát triển sàn giao dịch để phục vụ tốt hơn nhu cầu của Người sử dụng, bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động của sàn trong điều kiện và phạm vi cho phép.

Thiết lập cơ chế cho phép ho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Sàn giao dịch TMĐT GetJob thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của Người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT GetJob. 

Tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT GetJob ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của Người sử dụng.

Nỗ lực đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì trạng thái hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT GetJob và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn như: Sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba,… Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát mà gây thiệt hại cho Người sử dụng thì GetJob không phải chịu trách nhiệm.

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Người sử dụng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của Người sử dụng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

Mọi thay đổi về Chính sách của GetJob tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob sẽ được thông báo cho Người sử dụng ít nhất năm (5) ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

      2. Quyền và trách nhiệm của Người bán trên website TMĐT GetJob

      2.1. Quyền hạn

Người bán sẽ được tạo một tài khoản có thông tin mình, tiếp cận các nhu cầu công việc, dịch vụ mà Người mua đang tìm kiếm và quản lý thông tin sản phẩm cũng như các đơn hàng.

Người bán được hỗ trợ đào tạo những kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản, các đơn hàng và các tính năng phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Đóng góp ý kiến cho GetJob trong quá trình hoạt động bằng cách gửi ý kiến đến địa chỉ email: info@getjob.vn.

      2.2. Trách nhiệm

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin gồm: Thông tin cá nhân (Họ và tên); Nơi ở hiện tại và địa chỉ thường trú của cá nhân; Mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại và Email; Mật khẩu đăng nhập; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, bao gồm cả việc điền thông tin số, ngày cấp, nơi cấp của Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/Hộ chiếu; hình chân dung cho GetJob khi đăng ký sử dụng dịch vụ và chịu trách nhiệm về thông tin này.

Cập nhật kịp thời các thay đổi về thông tin trong tài khoản sử dụng tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ thời điểm phát sinh thay đổi.

Cung cấp, xuất trình cho GetJob bản chính và/hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân và sản phẩm dịch vụ của Người bán (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn: Lý lịch tư pháp số 1 của Người bán; Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu,...

Người bán cung cấp các dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Cung cấp chính xác, trung thực và đầy đủ về thông tin dịch vụ mua bán để Người mua có thể xác định chính xác các đặc tính của dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng trên sàn giao dịch thương mại điện tử GetJob.

Cung cấp thông tin về sản phẩm dịch vụ cho GetJob, cam kết chỉ cung cấp dịch vụ đảm bảo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, bán hàng chính hàng (nếu có),…

Niêm yết chính xác về chất lượng, số lượng, giá, các chính sách về bảo hành (nếu có), phụ kiện (nếu có), các thông tin khác liên quan đến dịch vụ (nếu có).

Phối hợp với GetJob giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa Người mua với Người bán về chất lượng dịch vụ. Người bán có nghĩa vụ phải bồi thường những thiệt hại của Người mua khi lỗi được xác định thuộc về Người bán.

Tuân thủ, chấp hành và cập nhật Chính sách của GetJob tại website: https://getjob.vn/.

Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Người bán cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT GetJob vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT GetJob hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Người bán cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do GetJob cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của GetJob.

Người bán không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT GetJob dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của GetJob.

Người bán các dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT GetJob về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin cung cấp cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Đảm bảo tính chính xác, trung thực về thông tin dịch vụ cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Chịu trách nhiệm cập nhật các thay đổi về Chính sách của Sàn giao dịch TMĐT GetJob và các quy định khác có liên quan (nếu có) trong thời hạn là 5 (năm) ngày kể từ thời điểm GetJob gửi thông báo đến Người bán.

      3. Quyền và trách nhiệm của Người mua trên website TMĐT GetJob

      3.1. Quyền hạn

Khi đăng ký và ký hợp đồng dịch vụ với GetJob, Người mua sẽ được đặt mua dịch vụ theo nhu cầu trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Người mua sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc đặt đơn hàng dịch vụ làm việc và quản lý đơn hàng tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Người mua sẽ được nhân viên của GetJob hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng và sử dụng các dịch vụ tiện ích cho việc tìm kiếm thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob (nếu có yêu cầu).

Đóng góp ý kiến cho GetJob trong quá trình hoạt động bằng cách gửi ý kiến đến địa chỉ email: info@getjob.vn.

      3.2. Trách nhiệm

Thực hiện nghiêm túc điều khoản thanh toán phí dịch vụ thương mại điện tử cho GetJob, thanh toán thù lao công việc đã sử dụng của Người bán tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob theo quy định tại Hợp đồng này và các Phụ lục đính kèm.

Ký quỹ tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob trước khi tiến hành đặt mua dịch vụ làm việc của Người bán tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác. Mức ký quỹ tùy thuộc vào nhu cầu đặt mua dịch vụ/công việc của Khách hàng trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Người mua sử dụng các dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thông báo kịp thời cho GetJob về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Cam kết những thông tin cung cấp, cập nhật cho cho Sàn giao dịch TMĐT GetJob và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT GetJob là chính xác, đầy đủ, bao gồm nhưng không giới hạn: bản sao giấy đăng ký kinh doanh, giấy tờ pháp lý đối với pháp nhân,… chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tính chính xác của thông tin đã cung cấp.

Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Tuân thủ, chấp hành và cập nhật Chính sách của GetJob tại website: https://getjob.vn/.

Cung cấp thông tin về trao đổi mua bán dịch vụ làm việc, hỗ trợ GetJob trong việc phát sinh giữa Người mua và Người bán diễn ra qua Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT GetJob vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT GetJob hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT GetJob cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của GetJob.

Không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT GetJob dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của GetJob.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Chịu trách nhiệm cập nhật các thay đổi về Chính sách của GetJob và các quy định khác có liên quan (nếu có) trong thời hạn là 5 (năm) ngày kể từ thời điểm GetJob gửi thông báo đến Khách hàng.

      4. Phân định trách nhiệm giữa GetJob và đối tác (người bán, nhà cung cấp…) trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với khách hàng

Công ty không chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung các thông tin các bên đã đăng. GetJob chỉ chịu trách nhiệm về sự hoạt động ổn định về hệ thống vận hành, bảo đảm việc thực hiện quy chế trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa Người mua và Người bán, các bên nỗ lực giải quyết trên cơ sơ tự thoả thuận, thương lượng và hoà giải. GetJob sẽ hỗ trợ xử lý khiếu nại bằng cách cử nhân viên liên lạc, hoà giải, nếu có bằng chứng cụ thể và xác thực về vụ việc vi phạm gửi đến cho GetJob. Nếu vượt quá thẩm quyền và khả năng của mình, GetJob sẽ đề nghị người bị vi phạm chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này GetJob vẫn hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.

Nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ liên quan giữa Người sử dụng với GetJob, thì Công ty sẽ giải quyết vụ việc tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại đã được công bố tại website: https://getjob.vn/.

     X. Điều khoản áp dụng

Quy chế quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob này chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký Quy chế và đăng tải công khai trên website: getjob.vn. Techseed bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động bằng cách thông báo trên website: getjob.vn cho Người sử dụng được biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực sau 5 (năm) ngày kể từ ngày thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử. Việc Người sử dụng tiếp tục sử dụng dịch vụ tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob sau thời điểm có hiệu lực của Quy chế sửa đổi đồng nghĩa với việc Người sử dụng đã đọc, hiểu và đồng ý với Quy chế sửa đổi đó. Người sử dụng tham gia sàn giao dịch TMĐT GetJob có trách nhiệm tuân thủ Quy chế hiện hành khi thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch TMĐT GetJob.

      XI. Điều khoản cam kết

Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch thương mại điện tử với tên miền là: getjob.vn

 • Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TECHSEED
 • Địa chỉ : 175 Phan Chu Trinh, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Giấy ĐKKD: 0316216809 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/3/2020
 • Email : info@getjob.vn
 • Điện thoại : 1800 88 86 88.

 

Bản cập nhật ngày 30/7/2021.