Chính sách bảo mật thông tin

GetJob ngăn chặn việc truy cập trái phép và sử dụng thông tin Người sử dụng bằng những quy trình an toàn và rào cản về mặt kỹ thuật cũng như cơ sở vật chất, nhằm bảo vệ thông tin Người sử dụng đã cung cấp.

Chính sách Bảo mật này được áp dụng cho Khách hàng, Người bán và bất kỳ bên liên kết với GetJob hoặc bên thứ ba nào khác hợp tác với GetJob để cung cấp dịch vụ trên nền tảng của GetJob. Khi Người sử dụng đăng ký và sử dụng Sàn giao dịch TMĐT GetJob, Khách hàng mặc nhiên xác nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý với những điều kiện và điều khoản sau đây:

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện thành công và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh và nhằm liên hệ, xác nhận, đảm bảo quyền lợi cho Người sử dụng, khi thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Sàn giao TMĐT GetJob tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”) bao gồm: 

+ Người sử dụng là Người mua: Tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại và Email.

+ Người sử dụng là Người bán: Thông tin cá nhân (Họ và tên); Nơi ở hiện tại và địa chỉ thường trú của cá nhân; Mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại và Email; Mật khẩu đăng nhập; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, bao gồm cả việc điền thông tin số, ngày cấp, nơi cấp của Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/Hộ chiếu; hình chân dung.

Các thông tin này sẽ được thẩm định, hiển thị và lưu trữ trong hệ thống.  

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT GetJob về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Hoặc từ thông tin thu thập được, GetJob sẽ phản hồi khi Người sử dụng liên hệ với GetJob để xác thực thông tin danh tính của Người sử dụng. Thêm vào đó, GetJob sẽ gửi đến Người sử dụng thông báo về Dịch vụ hay chính sách cũng như điều khoản của GetJob và/hoặc hiển thị nội dung phù hợp cho Người sử dụng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT GetJob sử dụng thông tin Người sử dụng cung cấp để:

 • Cung cấp thông tin các dịch vụ TMĐT của GetJob và hỗ trợ sử dụng đến Người sử dụng, cũng như đưa ra các gợi ý cho Người sử dụng (chẳng hạn như các nội dung mà Người sử dụng có thể quan tâm hay các chủ đề có thể Người sử dụng muốn theo dõi). Để đưa các nội dung được cá nhân hóa độc nhất và phù hợp với Người sử dụng, GetJob sử dụng các kết nối, tùy chọn, sở thích và hoạt động của Người sử dụng dựa trên dữ liệu GetJob thu thập và tìm hiểu từ Người sử dụng cùng những người khác; cách Người sử dụng quan tâm và tương tác.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT GetJob;
 • Để thông báo cho Người sử dụng về các bản cập nhật Sàn giao dịch TMĐT GetJob hoặc các thay đổi đối với dịch vụ được cung cấp, gửi tin nhắn và gọi quảng cáo về dịch vụ của GetJob;
 • Để cung cấp cho các Bên thứ ba như đại lý, đối tác, nhà cung cấp và các bên hợp tác thương mại khi được sự cho phép sử dụng thông tin này của Người sử dụng; Việc này có thể bao gồm cả việc cho phép Bên thứ ba được giới thiệu, tiếp thị, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm dịch vụ;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Người sử dụng, các hoạt động giả mạo Người sử dụng và chống hành vi có hại, phát hiện và ngăn chặn spam cũng như các trải nghiệm tiêu cực khác, duy trì tính toàn vẹn, đồng thời cải thiện độ an toàn và tính bảo mật.
 • Liên lạc và giải quyết với Người sử dụng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền: Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob sẽ xem xét và có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Người sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền (Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra,… liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó). 
 • Các trường hợp sử dụng thông tin Người sử dụng khác theo quy định pháp luật (nếu có).

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Nhật ký hệ thống theo quy định về thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế phải lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 12 tháng. 

Thời gian lưu trữ dữ liệu về thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức danh, nơi cư trú, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, mã số định danh cá nhân, số căn cước công dân, số hộ chiếu, số thẻ bảo hiểm xã hội (nếu có), số thẻ tín dụng (nếu có), tình trạng sức khỏe (nếu có), hồ sơ y tế (nếu có), sinh trắc học (nếu có) được lưu trữ theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp hoặc đến khi không còn cung cấp dịch vụ.

Thời gian lưu trữ dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra, gồm: thông tin chọn tải lên, đồng bộ hoặc nhập từ thiết bị; Dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, gồm: bạn bè, nhóm mà người sử dụng kết nối hoặc tương tác tối thiểu là 36 tháng.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Người sử dụng thuộc một trong những trường hợp sau:

i. Nhân viên của Công Ty;

ii. Người sử dụng dịch vụ của Công Ty;

iii. Bên thứ ba theo ủy quền của Công ty để thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của Người sử dụng (nếu có);

iv. Các trường hợp tiếp cận khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin 

 • Công ty Cổ phần Techseed.
 • Trụ sở chính : 175 Phan Chu Trinh, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Email : info@getjob.vn
 • Điện thoại : 1800 88 86 88

6. Phương tiện và công cụ để Người sử dụng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

 • Người sử dụng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chọn thanh công cụ quản lý cài đặt, hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu nhanh chóng sau đó hoặc yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT GetJob thực hiện việc này nếu Người sử dụng có căn cứ chỉ ra rằng thông tin GetJob đang có là không chính xác.
 • Người sử dụng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob sẽ có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác nhận nội dung phản ánh, trả lời lý do và hướng dẫn Người sử dụng chỉnh sửa, cập nhật, khôi phục và bảo mật lại thông tin (nếu có).
 • Địa chỉ email tiếp nhận thông tin khiếu nại: info@getjob.vn.
 • Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân Người sử dụng là 15 ngày làm việc.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Người sử dụng

 • Thông tin của Người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob được GetJob cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin của GetJob. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin của Người sử dụng khi không có sự cho phép đồng ý từ Người sử dụng.
 • Thông Tin Cá Nhân mà Công Ty thu thập từ Người sử dụng có thể được lưu trữ tại, chuyển giao cho, hoặc xử lý bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi hợp lý để bảo đảm rằng tất cả các bên cung cấp dịch vụ thứ ba đó thực hiện mức độ bảo mật tương đương với các cam kết của Sàn giao dịch TMĐT GetJob theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này.
 • Thông tin cá nhân của Người sử dụng cũng có thể được lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia Người sử dụng đang cư trú bởi các nhân viên làm việc cho Công Ty ở các quốc gia khác hoặc bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba, nhà cung cấp, nhà thầu hoặc đơn vị liên kết của Công Ty, trong phạm vi được cho phép, đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo và tuân thủ theo quy định pháp luật. Trong trường hợp đó, Công Ty sẽ bảo đảm rằng Thông Tin Cá Nhân của Người sử dụng đó vẫn có mức độ bảo mật tương đương với yêu cầu theo pháp luật của quốc gia Người sử dụng đang cư trú (và, trong mọi trường hợp, phù hợp với các cam kết của chúng tôi trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này).
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu thành viên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người sử dụng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người sử dụng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Sàn giao dịch TMĐT GetJob.
 • Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob yêu cầu Người sử dụng khi đăng ký, phải cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan theo yêu cầu chính sách, quy chế điều khoản sử dụng của GetJob và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT GetJob không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người sử dụng đó nếu xét thấy có căn cứ chỉ ra rằng thông tin của Người sử dụng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Người sử dụng quyền tự quyết định về việc chia sẻ thông tin của mình cho tổ chức, cá nhân khác trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt thông tin cá nhân của Người sử dụng, GetJob luôn cảnh báo Người sử dụng các nguy cơ về việc các thông tin này có thể bị tiếp cận bởi các đối tượng có động cơ xấu nằm ngoài sự kiểm soát của Sàn giao dịch TMĐT GetJob và Người sử dụng chắc chắn rằng mình chấp nhận các rủi ro này khi chia sẻ thông tin;
 • GetJob có sử dụng chức năng thiết lập quyền riêng tư của Người sử dụng như: Hiện trạng thái trực tuyến; Nhận thông báo từ hệ thống qua email; Hiện ngày tháng năm sinh; Xem trang cá nhân; Đăng tin nhắn trong trang cá nhân; Gửi hội thoại; Cho phép xem danh tính,…
 • Đối với các thông tin của Người sử dụng, Sàn giao dịch TMĐT GetJob có chức năng giúp Người sử dụng có thể ẩn hoặc hiển thị các thông tin này với người dùng khác trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Cam kết của Người sử dụng về cung cấp thông tin

 1. Người sử dụng cam kết cung cấp, bổ sung, cập nhật cho GetJob một cách đầy đủ, kịp thời các thông tin cá nhân của Khách hàng và/hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà GetJob yêu cầu một cách hợp lý như một phần quy trình xác minh thông tin cá nhân của Người sử dụng hoặc để sử dụng Sàn giao dịch TMĐT GetJob hoặc quy định của pháp luật. Người sử dụng cam kết các thông tin và các tài liệu do Người sử dụng cung cấp, bổ sung, cập nhật cho GetJob, dựa trên sự đồng ý của Người sử dụng đối với Điều kiện và Điều khoản và Chính sách của GetJob, trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob hoặc bằng bất cứ hình thức nào khác là của chính Người sử dụng, hoàn toàn chính xác và không gây hiểu lầm. GetJob không có trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác minh các thông tin và các tài liệu do người dùng cung cấp. Người sử dụng phải cập nhật kịp thời các thay đổi đối với các thông tin trong Tài khoản trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ thời điểm phát sinh thay đổi. Người sử dụng sẽ chịu mọi hậu quả phát sinh từ bất kỳ thông tin không chính xác nào và sẽ thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để khắc phục mà không có bất kỳ khiếu nại nào đối với GetJob.
 2. Nếu Người sử dụng cung cấp thông tin cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho GetJob, Người sử dụng cam đoan và đảm bảo rằng Người sử dụng có được sự đồng ý, được cấp phép và được cho phép từ bên thứ ba để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho GetJob, và để GetJob thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính sách Bảo mật và Riêng tư này.
 3. GetJob sẽ chỉ thu thập một số thông tin cá nhân nhất định nếu Người sử dụng tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân đó cho GetJob hoặc theo cách khác được quy định theo Chính Sách Bảo mật và Riêng tư này. Nếu Người sử dụng chọn không cung cấp thông tin cá nhân của mình cho GetJob hoặc sau đó rút lại sự đồng ý của mình đối với việc GetJob sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng, GetJob có thể sẽ không cung cấp hoặc hạn chế đối với Người sử dụng về quyền truy cập sàn giao dịch hoặc quyền sử dụng các tính năng/chức năng nhất định trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.
 4. Người sử dụng xác nhận rằng Người sử dụng đồng ý việc GetJob cung cấp một số thông tin cá nhân của Người sử dụng cho bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của GetJob và nhận lại một số thông tin cá nhân khác của Người sử dụng (nếu có) để phục vụ cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật và Riêng tư này hoặc các chính sách khác của GetJob.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân

GetJob cũng khuyến cáo các Người sử dụng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của mình và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Trong trường hợp có phản ánh của Người sử dụng về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT GetJob sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:

 1. Bước 1: Người sử dụng gửi thông tin phản hồi về việc phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này đến email: info@getjob.vn
 2. Bước 2: Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT GetJob sẽ tiếp nhận và cùng Người sử dụng thống nhất phương án giải quyết.
 3. Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của GetJob, Công ty sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.

Thời gian xử lý phản hồi liên quan đến thông tin cá nhân Người sử dụng là 15 ngày làm việc.

9. Các điều khoản khác

GetJob có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo từng thời điểm và theo quy định pháp luật. Việc Người sử dụng tiếp tục truy cập, sử dụng dịch vụ thương mại tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob bao gồm cả việc gửi các yêu cầu đặt hàng trên nền tảng, hoặc đồng ý rõ ràng đối với điều đó, sẽ được xem là sự xác nhận và chấp thuận của Người sử dụng về những thay đổi mà GetJob thực hiện đối với Chính sách Bảo mật. GetJob sẽ cập nhật các thay đổi đối với Chính sách này trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob ít nhất 05 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

Chính sách Bảo mật này (i) được áp dụng cùng với các thông báo, các quy định tại Điều kiện và Điều khoản và các Chính sách của GetJob liên quan đến việc GetJob thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin cá nhân của người dùng và (ii) không nhằm mục đích thay thế các thông báo, Điều kiện và Điều khoản và các Chính sách đó của GetJob trừ khi được GetJob tuyên bố một cách rõ ràng.

Người bán, bất kỳ bên liên kết với GetJob và bất kỳ bên thứ ba nào hợp tác với GetJob để cung cấp dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob đều phải tôn trọng và có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của Người sử dụng không thấp hơn trách nhiệm được quy định tại những điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Người sử dụng về “Chính sách bảo mật” này. Nếu Người sử dụng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ đến địa chỉ email: info@getjob.vn

Bản Cập Nhật ngày 30/7/2021.