Chúc mừng, bạn đã hoàn thành hồ sơ online GetJob. Chỉ còn một vài bước nữa thôi!!!

🦠Do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, việc nộp hồ sơ tại văn phòng sẽ gặp nhiều hạn chế vì vậy trong thời gian này, GetJob sẽ yêu cầu bạn cung cấp thêm hồ sơ bằng cách scan tài liệu và gửi cho GetJob. Các tài liệu scan cần chuẩn bị sẵn bao gồm: 

Bây giờ việc cần làm là chuẩn bị sẵn những giấy tờ bên trên sau đó GetJob sẽ liên lạc và hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ online vòng 2 nhé! 

Trong trường hợp hồ sơ được duyệt

Bạn sẽ nhận được thông báo từ app GetJob và đã có thể đi làm ngay. Sau khi có chỉ thị mới, GetJob sẽ liên lạc yêu cầu bạn đến văn phỏng để bổ sung hồ sơ bản cứng.

Trong trường hợp hồ sơ online chưa được duyệt, cần bổ sung

Bạn sẽ nhận được thông báo từ app GetJob và hướng dẫn tiếp tục nộp bổ sung hồ sơ và xét duyệt lại.