Bạn Phú Hải

App rất tiện lợi, chọn đc ca làm với địa điểm làm thích hợp, lương đúng hẹn với lại có nhiều công việc khác nhau để chọn.