Hướng dẫn tải App


  BƯỚC 1: TÌM KIẾM VÀ TẢI ỨNG DỤNG GETJOB TẠI APP STORE – GOOGLE PLAY

  Hướng dẫn tải và cài đặt app

  BƯỚC 2: TẠO TÀI KHOẢN

  Hướng dẫn tải và cài đặt app

  BƯỚC 3: NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI

  Hướng dẫn tải và cài đặt app

  BƯỚC 4: NHẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Hướng dẫn tải và cài đặt app

  BƯỚC 5: XÁC THỰC KHUÔN MẶT

  Hướng dẫn tải và cài đặt app

  BƯỚC 6: NỘP HỒ SƠ BẢN CỨNG VỀ VĂN PHÒNG GETJOB

  Hướng dẫn tải và cài đặt app