DUYỆT THÔNG TIN

 

Chúc mừng, bạn đã nộp hồ sơ online thành công.

GetJob đã nhận các thông tin:

  1. Họ và tên
  2. Ngày, tháng, năm sinh
  3. Địa chỉ thường trú
  4. Thông tin và ảnh chụp 2 mặt CMND/CCCD/ID
  5. Ảnh đại diện

GetJob sẽ xét duyệt các thông tin bạn đã gửi và phản hồi trong vòng 24h.

Trong trường hợp hồ sơ online được duyệt

Bạn sẽ nhận được thông báo từ App GetJob và hướng dẫn tiếp tục hoàn tất bước nộp hồ sơ tại văn phòng và hoàn tất xác thực tài khoản.

Trong trường hợp hồ sơ online chưa được duyệt, cần bổ sung

Bạn sẽ nhận được thông báo từ App GetJob và hướng dẫn tiếp tục bổ sung thông tin để hoàn thiện hồ sơ online.