Chúc mừng, bạn đã nộp hồ sơ online thành công.

GetJob đã nhận các thông tin:

  1. Họ và tên
  2. Ngày, tháng, năm sinh 
  3. Nhập thông tin và chụp ảnh 2 mặt CCCD/CMND/ID
  4. Nhập địa chỉ
  5. Chụp ảnh đại diện 

GetJob sẽ xem và xét duyệt các thông tin bạn đã gửi và phản hồi trong vòng 24h. 

Trong trường hợp hồ sơ online được duyệt

Bạn sẽ nhận được thông báo từ app GetJob và hướng dẫn tiếp tục hoàn tất bước nộp hồ sơ tại văn phòng và hoàn tất xác thực tài khoản.

Trong trường hợp hồ sơ online chưa được duyệt, cần bồ sung

Bạn sẽ nhận được thông báo từ app GetJob và hướng dẫn tiếp tục bổ sung thông tin để hoàn thiện hồ sơ online.