,

VỊ TRÍ: Hành chính nhân sự
SỐ LƯỢNG: 1
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
– Tiếp nhận các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu cho HĐQT, TGĐ về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, định biên lao động, tiền lương, tiền thưởng, kỷ luật lao động, BHXH theo chế độ hiện hành, các biện pháp tạo động lực trong lao động, hỗ trợ các bộ phận chức năng về tổ chức hành chính quản trị.
– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc trong công ty để triển khai các mặt công tác về tổ chức.
– Lập kế hoạch về cung ứng nhân lực.
– Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo hàng năm theo yêu cầu của nhiệm vụ kinh doanh và Nghị quyết của HĐQT.
– Tổ chức và kiểm soát việc tuyển dụng, đào tạo, bố trí sắp xếp nhân sự.
– Kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT, các quy định của Công ty đối với người lao động.
– Trực tiếp giúp TGĐ trong công tác giải quyết chế độ của người lao động như hưu trí, mất việc làm, thanh lý hợp đồng lao động.
– Quản lý, triển khai thực hiện các nội quy, quy chế của Công ty, công tác tư tưởng, thi đua khen thưởng.
– Quản lý thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa duy tu cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất trang thiết bị.
– Tham mưu và thực hiện các kế hoạch mua sắm trang thiết bị văn phòng để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
– Làm các nhiệm vụ khác khi TGĐ yêu cầu.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC: 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.
MỨC LƯƠNG: 10 triệu – 15 triệu (fulltime)
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Quận 2

—————–

  • Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến về địa chỉ email: partner@getjob.vn

Hoặc để được tư vấn trực tiếp: 1800 88 86 88
Team GetJob.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM