CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

GetJob tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi  của Người sử dụng. Người sử dụng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác, trung  thực và chi tiết các thông tin có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian  lận đều bị lên án và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.  

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, GetJob khuyến khích giải pháp thương lượng,  hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Trường hợp xác định  lỗi thuộc về Người bán thì Người bán có trách nhiệm bồi thường cho Người mua. 

Sàn giao dịch TMĐT GetJob chỉ đứng vai trò là người tiếp nhận khiếu nại và cung  cấp thông tin trong trường hợp cần thiết. 

Quy trình hỗ trợ giải quyết tranh chấp khiếu nại như sau: 

Bước 1: Người mua khiếu nại về dịch vụ của Người bán trên Sàn giao dịch TMĐT  GetJob bằng cách thực hiện một trong các bước sau: 

– Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@getjob.vn hoặc; 

– Gọi điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng miễn phí của GetJob: 1800  88 86 88 hoặc; 

– Gửi thư khiếu nại đến địa chỉ: Công Ty Cổ phần Techseed, 175 Phan Chu  Trinh, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bước 2: Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob sẽ tiếp nhận khiếu nại và liên hệ làm  rõ yêu cầu của Người mua trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại về  vụ việc tranh chấp/khiếu nại. GetJob có thể yêu cầu Người mua và/hoặc Người bán cung cấp  các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có  hướng xử lý thích hợp. 

Bước 3: Tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc khiếu nại, trong vòng 07 ngày làm  việc kể từ thời điểm Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob nhận thông tin về vụ việc, GetJob  sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Người mua giải quyết khiếu nại, tranh chấp và gửi thông  báo này đến các bên liên quan.  

Bước 4: Trong trường hợp GetJob đã đã nỗ lực giải quyết nhưng khiếu nại, tranh chấp  nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn giao dịch TMĐT GetJob, Ban quản lý Sàn giao  dịch TMĐT GetJob sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà  nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.  

Một trong hai bên Người mua và Người bán sẽ có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà  nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên. 

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob có quyền thực hiện các biện pháp cảnh cáo,  khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai  phạm. GetJob bảo lưu quyền chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ thông tin về hồ sơ năng lực của bên vi  phạm. 

Bản Cập Nhật ngày 30/7/2021.