Category: Full time

    • [HOT] VP Bank – Trưởng nhóm kinh doanh

      SỐ LƯỢNG: 02 bạn MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm kiếm khách hàng cá nhân – Đề xuất giải pháp để khách hàng sử dụng các sản phẩm về cho vay tín chấp – Đề xuất lãi suất, chương trình ưu đãi cho khách hàng – Hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch: […]