BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG

  • Nhận ngay 50 điểm thưởng mỗi khi bạn giới thiệu bạn bè tải ứng dụng GETJOB thành công.
  • Giải thưởng sẽ được quy đổi tự động ngay sau khi người được giới thiệu đăng ký thành công trên GETJOB.
  • Chi tiết bảng quy đổi điểm thưởng:

 

Số điểm tích lũy Giải thưởng
250 điểm 10.000 đồng
450 điểm 30.000 đồng
650 điểm 50.000 đồng
850 điểm 70.000 đồng
1050 điểm 100.000 đồng